Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20 Genomfart Alingsås (vilande)

E20 Genomfart Alingsås, ska enligt planerna byggas om till fyrfältsväg i befintlig sträckning med trafikplatser vid Hedvigsberg, Sveaplan, Götaplan och Kristineholm. Projektet har dock avbrutits i väntan på ny finansiering.

E20 Genomfart Alingsås har varit med i den nationella planen för transportsystemet under perioden 2014-2025. Under våren 2013 påbörjades projektering för vägplan. Byggstart ansågs då tidigast kunna ske under hösten 2018. Kostnaden i 2013 års prisnivå var bedömd till 880 Mkr.

Alingsås kommun och Trafikverket kom dock överens om att skjuta upp utbyggnaden av E20 genom Alingsås. Skälet är att de medel som finns avsatta i den nuvarande planen inte räcker för en lösning som både Trafikverket och Alingsås kommun vill ha.

Projektet finnst inte med i den nya infrastrukturplanen för 2018-2029.