Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på E20 Förbi Hova

E20 förbi Hova

Ombyggnaden av E20 Förbi Hova till mötesfri väg startade hösten 2016. Vägen öppnades för trafik den 30 oktober 2018. Den 25 juni 2019 invigde vi etappen utanför kommunhuset i Hova.

Om projektet

E20 har byggts om till mötesfri landsväg med mitträcke i 10 km mellan Fagerlid och Bahult. Ca 8 km har fått standard 2+2 körfält i delvis ny sträckning och ca 2 km standard 1+1 körfält inom befintlig väg.

En ny trafikplats har byggts med E20 något nedsänkt vid Hova. Väg 200 och cykelväg passerar över E20 på bro. Väg 3063 mot Gårdsjö får en ny sträckning och lokalvägar och cykelvägar parallellt med E20 förbättras.

Säkerheten för alla trafikanter och inte minst barn på väg till och från Regnbågsskolan förbättras.

Del av befintlig E20 söder om Hova dras in från allmänt underhåll och övergår till enskild väg. Detsamma gäller del av befintlig väg 3063 mot Gårdsjö i samband med att dagens utfart mot E20 stängs.

Trafiköppning sker 29 oktober 2018. Projektet avslutas i juni 2019 efter kompletterande asfaltering på E20.

Bakgrund

E20 är en viktig kommunikationslänk både lokalt, regionalt och nationellt. Vägen trafikeras därför av flera olika trafikantgrupper till exempel oskyddade trafikanter, långsamtgående bruksfordon och snabb genomfartstrafik.

Denna blandtrafiksituation skapar trafiksäkerhetsrisker.

Vägen är bitvis smal, mellan 8 och 13 meter, det finns bärighetsproblematik utmed sträckan och de vägrenar som finns är svaga. Sidoområdena har branta slänter med en del fasta föremål inom vägens säkerhetszon. Trafiken har en hög andel tung trafik och det finns ett antal direktutfarter som ger upphov till många olyckstillbud

En av de mest olycksdrabbade sträckorna

Sträckan Fagerlid-Bahult är den enda sträcka på E20 mellan Hassle och Arboga som inte har mötesseparering. Vägen har låg standard avseende trafiksäkerhet och framkomlighet och är en av de 100 mest olycksdrabbade vägsträckorna i landet.