Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20 Förbi Mariestad

E20 förbi Mariestad ska byggas ut till mötesfri väg på en cirka 17 km lång sträcka. Det blir 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke.

Trafikverket tog december 2016 ställning till hur arbetet med E20 Förbi Mariestad skulle drivas vidare. Arbetet med val av lokalisering resulterade i blå korridor, det vill säga den korridor som i huvudsak följer befintlig sträckning. Samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ finns under Dokument, Arkiv (se nedan).

Projektet kommer från och med skede samrådshandling utformning av lokaliseringsalternativ att vara indelat i två delar, Hindsberg- Muggebo och Muggebo-Tjos. Detta innebär att två vägplaner kommer att tas fram.

Läs mer om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas i planläggningsbeskrivningen nedan.

Bakgrund

E20 ska projekteras och hanteras för att ingå i transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T) och åtgärden finansieras genom nationell plan och medfinansiering för utbyggnad av fem huvudetapper på sträckan Vårgårda-Mariestad.