Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E20 förbi Mariestad

Vi bygger ut E20 förbi Mariestad i två deletapper till 17 km mötesfri väg med 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

E20 förbi Mariestad ska byggas ut till mötesfri väg med genomgående 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke. Hela sträckan är 17 km lång och av dessa planeras cirka 13 km trafikregleras som mötesfri motortrafikled och cirka 4 km som mötesfri landsväg.

Mötesfri motortrafikled innebär förbud för långsamtgående fordon, cyklister och gående att använda E20 och att samtliga korsningar ska vara planskilda med god standard. Detta gör att trafiksäkerheten och framkomligheten kan förbättras ytterligare jämfört med mötesfri landsväg.

E20 förbi Mariestad är uppdelat i två deletapper; delen Hindsberg–Muggebo och delen Muggebo–Tjos.