Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20 förbi Mariestad

Vi bygger ut E20 förbi Mariestad till 17 km mötesfri väg med 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

E20 förbi Mariestad ska byggas ut till mötesfri väg med genomgående 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke. Hela sträckan är 17 km lång och av dessa planeras cirka 13 km trafikregleras som mötesfri motortrafikled och cirka 4 km som mötesfri landsväg.

Mötesfri motortrafikled innebär förbud för långsamtgående fordon, cyklister och gående att använda E20 och att samtliga korsningar ska vara planskilda med god standard. Detta gör att trafiksäkerheten och framkomligheten kan förbättras ytterligare jämfört med mötesfri landsväg.

Trafikverket tog december 2016 ställning till hur arbetet med E20 förbi Mariestad skulle drivas vidare. Arbetet med val av lokalisering resulterade i blå korridor, det vill säga den korridor som i huvudsak följer befintlig sträckning. Samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ finns under Dokument, Arkiv.

Projektet kommer från och med skede samrådshandling utformning av lokaliseringsalternativ att vara indelat i två delar, Hindsberg- Muggebo och Muggebo-Tjos. Detta innebär att två vägplaner kommer att tas fram. Planerad byggstart för båda sträckorna är 2023.

Läs mer om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas i planläggningsbeskrivningen under Dokument.

Bakgrund

E20 ska projekteras och hanteras för att ingå i transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T) och åtgärden finansieras genom nationell plan och medfinansiering för utbyggnad av fem huvudetapper på sträckan Vårgårda-Mariestad.