Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E20 förbi Skara, delen Dalaån–Ledsjö

Vi bygger ut deletappen Dalaån–Ledsjö till mittseparerad 2+2-väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Byggstart 18 maj 2021. Klart sommaren 2023.

På E20 förbi Skara mellan Dalaån–Ledsjö breddar vi 3 kilometer av vägen till fyra körfält med mitträcke på delen söder om Ledsjö, från kommungränsen fram till nuvarande motorväg.

Passagen över Dalaån byggs om till en större bro, där E20 passerar över en ny enskild väg. Vi bygger en passage längs Dalaån för olika djur. Dalaån grävs om i en ny fåra under bron.

Trafikplatsen vid Ledsjö byggs ut med ytterligare en bro över E20 och av- och påfarter. Här byggs också en pendelparkering vid busshållplatsen. Korsningarna söder om Ledsjö stängs och ersätts av den nya trafikplatsen.

När sträckan är klar blir den nya hastighetsbegränsningen 100 km/h.