Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20 Förbi Skara

E20 ska byggas om delvis till 2+2-väg och delvis till 1+1-väg på sträckan från trafikplats Vilan i Skara kommun till Ledsjö i Götene kommun.

Vägen kommer att byggas om i befintlig sträckning till mötesfri landsväg med omväxlande 2+2- och 1+1-sträckor där motriktade körfält är separerade med mitträcken. (2+2 betyder att det är 2 körfält i vardera riktningen och 1+1 är 1 körfält i vardera riktningen.) Minst 40 % av sträckningen ska bli 2+2-väg. Befintlig plankorsning vid Ledsjö ska byggas om till en planskild trafikplats.

Åtgärderna finansieras genom nationell plan och medfinansiering för utbyggnad av fem huvudetapper på sträckan Vårgårda - norr Mariestad.

E20 Förbi Skara är uppdelad i två vägplaner, en för delen Vilan-Dalaån och en för delen Dalaån-Ledsjö.

Delen Vilan-Dalaån har vunnit laga kraft efter att ha varit överklagad. Nu pågår detaljprojektering och förberedelser för upphandling av entreprenör. Byggstart planeras till hösten 2019.

I delen Dalaån-Ledsjö hölls ett samrådsmöte i slutet av november 2018. Nu pågår ett arbete med att ta vara på de synpunkter som inkom och justera förslaget. En miljökonsekvensbeskrivning ska också tas fram. Planen planeras att ställas ut för granskning sommaren 2019. Byggstart planeras till slutet av 2021.