Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20 förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö

Vi planerar för att bygga ut deletappen Dalaån-Ledsjö till mittseparerad 2+2-väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Byggstart planeras till 2021.

Vägplanen omfattar totalt cirka 3 km och föreslår huvudsakligen att: 

  • Nuvarande väg breddas till fyra körfält med mitträcke på delen söder om Ledsjö, från kommungränsen fram till nuvarande motorväg.

  • Passagen över Dalaån byggs om till en större bro, där E20 passerar över en ny enskild väg och en passage längs Dalaån för vilt och andra djur. Dalaån grävs om i en ny fåra under bron.

  • En trafikplats vid Ledsjö byggs ut, med ytterligare en bro över E20 och av- och
    påfarter. Här byggs också en pendelparkering vid busshållplatsen.

  • Korsningarna söder om Ledsjö stängs och ersätts av den nya trafikplatsen. Nuvarande vägar leds om eller rivs. Det föreslås även vissa enskilda vägar för bättre tillgänglighet.