Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20 Götene–Mariestad

E20 ska byggas om till mötesfri väg från nuvarande motorvägsetapp vid Götene till strax väster om trafikplats Haggården vid Mariestad.

Vägen kommer att byggas om till mötesfri väg med 2+2-standard där motriktade körfält är separerade med mitträcken. En planskild trafikplats planeras vid Lugnås. Inga andra vägar kommer att anslutas till ny E20 utan dessa passeras på broar över eller under vägen. Nya E20 planeras bli skyltad som motortrafikled. Gamla E20 blir kvar som lokalväg och smalnas av till 9 meters bredd för t.ex. jordbrukstrafik, cykling och mopedkörning.

En vägplan tas fram och samrådsmöte erbjuds på två platser i mars 2020. Vägförslaget har tidigare presenterats på öppet hus i Björsäters Pastoratsgård  24 april 2019. Trafikverket har arbetat med att ta hand om synpunkter som kommit in efter samrådet. Se samrådsredogörelse under Dokument.

Åtgärderna finansieras genom nationell plan och medfinansiering för utbyggnad på fem huvudetapper på sträckan Vårgårda - norr om Mariestad.

Planerad byggstart är 2023.