Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aktuella handlingar för E20 Vårgårda-Vara

E20 Vårgårda–Vara, delen Vårgårda–Ribbingsberg

Fastställelsehandling (pdf, 11 MB)
Beslut om kungörelsedelgivning (pdf, 1,1 MB)

Plankarta 1 (pdf, 1,3 MB) 
Plankarta 2 (pdf, 945 kB) 
Plankarta 3 (pdf, 1,1 MB)
Plankarta 4 (pdf, 1,1 MB)
Plankarta 5 (pdf, 1,2 MB)
Plankarta 6 (pdf, 1,6 MB)
Plankarta 7 (pdf, 1,4 MB)
Plankarta 8 (pdf, 1,2 MB)
Plankarta 9 (pdf, 730 kB)
Plankarta 10 (pdf, 1,2 MB)
Bilaga till plankartor (pdf, 495 kB)

Planbeskrivning (pdf, 6,5 MB)
Samrådsredogörelse (pdf, 930 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning MKB, del 1 av 3, s.1-49  (pdf, 12,8 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning MKB, del 2 av 3, s.50-100 (pdf, 12,2 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning MKB, del 3 av 3, s.101-202 (pdf, 12,8 MB)
MKB kartbilaga spridningskartor trafikbuller (pdf, 2,7 MB)
MKB bilaga PM Skyddsbestämmelser (pdf, 10,1 MB)
Länsstyrelsens godkännande av MKB (pdf, 225 kB)

Illustrationskarta 1 (pdf, 6,8 MB)
Illustrationskarta 2 (pdf, 5,5 MB)
Illustrationskarta 3 (pdf, 6,3 MB)
Illustrationskarta 4 (pdf, 5,9 MB)
Illustrationskarta 5 (pdf, 6,2 MB)
Illustrationskarta 6 (pdf, 7,2 MB)
Illustrationskarta 7 (pdf, 5,9 MB)
Illustrationskarta 8 (pdf, 5,2 MB)
Illustrationskarta 9 (pdf, 5 MB)
Illustrationskarta 10 (pdf, 6,1 MB)

Typsektion 1 (pdf, 300 kB)
Typsektion 2 (pdf, 280 kB)
Typsektion 3 (pdf, 290 kB)

Förslagsskiss byggnadsverk 1 (pdf, 185 kB)
Förslagsskiss byggnadsverk 2 (pdf, 190 kB)
Förslagsskiss byggnadsverk 3 (pdf, 200 kB)
Förslagsskiss byggnadsverk 4 (pdf, 205 kB)
Förslagsskiss byggnadsverk 5 (pdf, 195 kB)
Förslagsskiss byggnadsverk 6  (pdf, 195 kB)
Förslagsskiss byggnadsverk 7 (pdf, 190 kB)

E20 Vårgårda–Vara, delen Ribbingsberg–Eling

Plan- och miljöbeskrivning - fastställelsehandling (pdf, 7,6 MB)

Plankarta 1 (pdf, 830 kB)
Plankarta 2 (pdf, 880 kB)
Plankarta 3 (pdf, 540 kB)
Plankarta 4 (pdf, 1,2 MB)
Plankarta 5 (pdf, 700 kB)
Plankarta 6 (pdf, 830 kB)
Plankarta 7 (pdf, 900 kB)
Plankarta 8 (pdf, 990 kB)

Illustrationskarta 1 (pdf, 5,1 MB)
Illustrationskarta 2 (pdf, 5 MB)
Illustrationskarta 3 (pdf, 3,8 MB)
Illustrationskarta 4 (pdf, 5,1 MB)
Illustrationskarta 5 (pdf, 3,9 MB)
Illustrationskarta 6 (pdf, 5,2 MB)
Illustrationskarta 7 (pdf, 5,1 MB)
Illustrationskarta 8 (pdf, 5,5 MB)

Gestaltningsprogram (pdf, 7 MB)

Samrådsredogörelse (1 MB)

PM Trafikbullerutredning (pdf, 860 kB)
PM Ljudutbredningskartor (pdf, 12 MB)

E20 Vårgårda–Vara, delen Eling–Vara

Plan- och miljöbeskrivning (pdf, 6 MB)
Fastställelsehandling (pdf, 5 MB)
Länstyrelsens beslut betydande miljöpåverkan (pdf, 160 kB)

Plankarta 1 (pdf, 700 kB)
Plankarta 2 (pdf, 790 kB)
Plankarta 3 (pdf, 760 kB)
Plankarta 4 (pdf, 880 kB)
Plankarta 5 (pdf, 840 kB)
Plankarta 6 (pdf, 780 kB)
Plankarta 7 (pdf, 950 kB)
Plankarta 8 (pdf, 680 kB)
Plankarta 9 (pdf, 890 kB)
Plankarta 10 (pdf, 860 kB)

Illustrationskarta 1 (pdf, 565 kB)
Illustrationskarta 2 (pdf, 570 kB)
Illustrationskarta 3 (pdf, 645 kB)
Illustrationskarta 4 (pdf, 660 kB)
Illustrationskarta 5 (pdf, 610 kB)
Illustrationskarta 6 (pdf, 540 kB)
Illustrationskarta 7 (pdf, 600 kB)
Illustrationskarta 8 (pdf,  520 kB)
Illustrationskarta 9 (pdf, 610 kB)
Illustrationskarta 10 (pdf, 680 kB)

PM Trafikbuller (pdf, 2 MB)
Samrådsredogörelse (3 MB)