Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E20 Vårgårda–Vara, delen Vårgårda–Ribbingsberg

Vi bygger ut och förbättrar E20 mellan Vårgårda och Ribbingsberg till mötesseparerad landsväg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Arbetet pågår februari 2021-2023.

E20 Vårgårda–Ribbingsberg byggs ut som en del i etapp E20 Vårgårda–Vara. E20 är en viktig kommunikationsled för hela landet. Nu förbättrar vi trafiksäkerheten och framkomligheten genom att mötesseparera E20 genom Västra Götaland.

Vi förbättrar 7,9 km av E20 mellan Vårgårda–Ribbingsberg till mötesseparerad landsväg. Vi bygger en fyrfältsväg med två körfält i varje färdriktning med mitträcke. Ny hastighetsgräns blir 100 km/h.

Arbetet innebär delvis breddning av befintlig väg, men huvudsakligen utbyggnad i ny sträckning. Korsningar i plan byggs bort och parallella lokalvägar byggs längs med stora delar av sträckan. Gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna ta sig fram vid sidan av E20 på parallellvägnätet.

Där ny E20 korsar väg 2504 byggs på- och avfartsramp norrut. Vi gör bullerskyddsåtgärder och bygger en planskild gång- och cykelpassage.

Norrut bygger vi en faunabro över E20 och flera mindre trummor under vägen för små djur. Faunastängsel sätts upp utmed hela sträckan. Vi bygger nya nödfickor och en helt ny rastplats.

Landsvägen mellan Vårgårda–Ribbingsberg är idag en tvåfältsväg med den högsta tillåtna hastigheten 80 km/h.