Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20 Vårgårda–Vara, delen Vårgårda-Ribbingsberg

Som en del i etappen Vårgårda-Vara bygger vi ut och förbättrar E20 mellan Vårgårda-Ribbingsberg till mötesseparerad landsväg. Arbetet planeras att påbörjas 2021.

Som en del utbyggnaden av mötesfri E20 genom hela Västra Götaland, etapp Vårgårda-Vara, bygger vi ut och förbättrar landsvägen mellan Vårgårda-Ribbingsberg. 7,9 km landsväg blir mötesseparerad med 2+2 körfält, mitträcke och ny hastighetsgräns på 100 km/h.

Syftet med utbyggnaden är ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. E20 är en viktig kommunikationsled som ingår i det nationella stamvägnätet och landsvägen mellan Vårgårda-Ribbingsberg är idag en tvåfältsväg med den högsta tillåtna hastigheten 80 km/h.

Arbetet innebär både breddning av befintlig väg och utbyggnad i ny sträckning. Parallella lokalvägar byggs längs med stora delar av sträckan för att ta bort korsningar i plan och för att möjliggöra sammanhängande gång- och cykelvägnät vid sidan av E20.

Där ny E20 korsar väg 2504 planeras en halv trafikplats med på- och avfartsramper norrut. Projektet omfattar även bullerskyddsåtgärder, planskilda gång- och cykelpassager, åtgärder för fauna, nödfickor och en rastplats.

Arbetet planeras att påbörjas tidigast 2021.