Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E20 Vårgårda–Vara, delen Eling-Vara

På sträckan Vårgårda-Vara byggs delen Eling-Vara om till mittseparerad 1+1 och 2+2-väg med två faunapassager, en bro och två portar under E20. Arbetet pågår och planeras vara klart sommaren 2022.

På sträckan Eling-Vara förbättrar vi 11 kilometer av E20 mellan Vårgårda-Vara till 1+1- och 2+2-väg, det vill säga med ett körfält i vardera riktningen och dels med två körfält, åtskilda av mitträcke. Vi bygger även två stycken faunapassager, en bro och två portar. 

Arbetet påbörjades 3 augusti 2020 och planeras vara helt färdigt sommaren 2022. Syftet med utbyggnaden är ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Arbetet är en del av det större satsningen där hela E20 genom Västra Götaland ska byggas ut till mötesfri landsväg fram till år 2025.

Under byggtiden kommer du som reser på sträckan att märka av arbetet genom kortare omledningar, sänkta hastigheter när du passerar arbetsplatserna.