Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fyra miljarder ger mötesfrihet

Den 30 januari 2015 undertecknades ett avtal som säkrar utbyggnad till mötesfrihet av hela E20 genom Västra Götaland. Avtalet innebär att fler delar av Europavägen blir motorväg eller fyrfältsväg än vad som tidigare föreslagits.

Staten, Västra Götalandsregionen, de fyra kommunalförbunden och Västsvenska Handelskammaren satsar gemensamt fyra miljarder kronor på E20. Genom underavtal är kommuner, Region Örebro och Sparbanksstiftelser i Skaraborg med på satsningen. Staten svarar för 2,7 miljarder kronor, övriga finansiärer för 1,35 miljarder. Tillsammans med de fyra etapper som beslutades av regeringen 2010 innebär fredagens avtal att nio etapper av E20 ska byggas ut och förbättras till en sammanlagd kostnad av 6,5 miljarder kronor.

– Vi ser mycket positivt på att samverka kring finansieringen när det går att förena vårt uppdrag med mål som drar åt samma håll. Det här avtalet gör att vi tillsammans kan bygga de lite drygt elva mil som återstår för att skapa en trafiksäker E20, säger Håkan Wennerström, regional direktör vid Trafikverket.

När E20 är ombyggd och upprustad kommer vägen att vara mötesfri och säkrare än idag. Det innebär också att hela sträckan från Göteborg via Örebro till Stockholm blir mötesseparerad.

– Trafikolyckorna har avlöst varandra samtidigt som andelen gods på vägen har ökat. Det är helt nödvändigt med en rejäl satsning på E20 för att få ner olycksriskerna på vägen och för att öka framkomligheten för allt större godsmängder. Ju smidigare vi når varandras orter, desto fler arbetsplatser och utbildningar kan vi dessutom få tillgång till, säger Jonny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen.

– Detta är en milstolpe för Skaraborg, vår industri och arbetspendling, men framför allt en milstolpe för hela Västsverige. Denna historiska överenskommelse visar vår styrka och att vi enas och jobbar tillsammans för hela Västsveriges utveckling säger Katarina Jonsson, ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

E20 är ett av Sveriges viktigaste godsstråk och en del av huvudvägnätet för långväga godstransporter, andelen godstrafik är cirka 20 procent. Vägen har betydelse för företagen och deras möjligheter att exportera och expandera, bland annat genom kopplingen till Göteborgs hamn.