Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Omstart i utbyggnaden av E20 Eling–Vara

Trafikverket har hävt avtalet med den konkurssatta entreprenören som fram till 15 december utfört utbyggnaden på E20 mellan Eling och Vara. Vi förbereder nu för att gå ut med en ny upphandling i början av 2021.

På sträckan Vårgårda-Vara har utbyggnaden av delen Eling–Vara pågått sedan augusti 2020. Vi bygger mittseparerad 1+1 och 2+2-väg med två faunapassager, en bro och två vägportar under E20.

Trafikverket har nu hävt avtalet med den konkurssatta entreprenören som fram till 15 december utfört arbetet på E20 Eling-Vara. Detta betyder bland annat Trafikverket tar över ansvaret att se till att området är trafiksäkert och smidigt att passera fram tills att en ny entreprenör är på plats.

Vi förbereder nu för att gå ut med en ny upphandling av entreprenör i början av 2021.

Sträckan E20 Eling-Vara är en av tre deletapper på E20 Vårgårda-Vara och ingår i utbyggnaden mötesfri E20 genom Västra Götaland. De andra två deletapperna påverkades inte av konkursen.

Andra entreprenörer i utbyggnaden påverkas inte utan jobbar på precis som innan – så här ser nuläget ut:

  • Trafikpåverkan – avstängningar och förbifarter står kvar och vi på Trafikverket säkerställer att det är tryggt och smidigt att passera fram till dess att arbetet kan återupptas.

  • Enskilda vägar – arbetet är pausat i väntan på ny entreprenör.

  • Bullerskyddsåtgärder – fortsätter som tidigare.

  • Ersättningar till markägare – påverkas inte. Du som äger mark i området som påverkas av byggnationen får mer information via brev.

  • E20 Vårgårda-Vara – de två andra deletapperna E20 Vårgårda–Ribbingsberg och E20 Ribbingsberg–Eling påverkas inte av att vi hävt avtalet med entreprenören för E20 Eling–Vara.