Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggstart för E20 förbi Vårgårda

Nu påbörjar vi arbetet med att bygga ut E20 till mötesseparerad väg förbi Vårgårda för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

E20 förbi Vårgårda sträcker sig från trafikplats Hjultorp i söder till och med den nya trafikplatsen Fagrabo, med anslutning till väg 181 i norr. Vi påbörjar arbetet i höjd med det kommande nya motet Fagrabo i januari 2021 och arbetar oss söderut till trafikplats Hjultorp fram till senhösten 2022.

Karta med en cirkel strax norr om Vårgårda
Arbetet påbörjas strax norr om Vårgårda 

Det blir 4 kilometer med omväxlande fyrfältsväg och tvåfältsväg; 3 kilometer fyrfältsväg och 1 kilometer tvåfältsväg. En planfri korsning kommer att byggas där väg 181 ansluter till E20. Det är där vi påbörjar arbetet, strax norr om Vårgårda.

Projektledare Anton Djurberg svarar på tre korta frågor:

Vad är projektets största utmaning?

– Det är att bygga samtidigt som trafiken passerar när vi bygger den nya trafikplatsen Fagrabo vid Rasta Vårgårda. Det är mycket trafik och begränsat med utrymme att leda om trafiken på. Vi försöker arbeta på kortare sträckor i taget för att göra det så smidigt för trafiken som möjligt och skapa en trygg passage för både trafikanter och för de som arbetar på vägen nära trafiken.

Hur påverkas trafiken i vid byggstarten?

– Vi påbörjar arbetet i höjd med det nya trafikmotet Fagrabo och arbetar oss söderut i riktning mot Alingsås. Trafiken leds om i befintlig sträckning, det betyder att vi sätter upp en längsgående barriär på E20 och att trafiken kommer att gå på ena sidan av barriären. Omledningen kommer att vara en kilometer lång och ha en hastighetsbegränsning på 60 km/h, till skillnad från dagens 80 km/h. Övriga trafiken på E20 mellan Hjultorp och den nya trafikplatsen Fagrabo berörs inte initialt. Arbeten utmed väg 181 planeras till vecka 5, med begränsad trafikpåverkan.  

Vad blir det för ny hastighet när ombyggnaden är klar?

– När vägen är färdigbyggd kommer E20 mellan Hjultorp och Fagrabo att ha en hastighetsbegränsning på 100 km/h.