Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggstart på E20 Ribbingsberg–Eling

Vi bygger ut E20 Vårgårda–Vara till mötesfri väg fram till 2023. I juni påbörjar vi arbetet på delen Ribbingsberg–Eling med att bygga mittseparerad 1+1 och 2+2-väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Kartan visar från norr-söder: Allmän väg i port under E20 i planskild korsning vid Lekåsa. Enskild väg i port under E20 vid Ödegården. Vi byter ut två rörtrummor för bäckar under E20 i höjd med Bragnum och Ängdalen.Faunapassage med enskild väg på bro över E20 i höjd med Bosgården.
Flera åtgärder skapar ökad trafiksäkerhet och framkomlighet 

E20 Ribbingsberg–Eling byggs ut till mötesfri väg med mitträcke och möjlighet till omkörning (2+2-sektion) på ca 40 % av sträckan. 

Framkomligheten när vi är klara blir bättre än idag med högsta tillåtna hastighet till 100 km/tim på både 1+1 och 2+2-sträckorna. Trafiksäkerheten ökar när mindre vägar ansluter till E20 via trafikplatser.

I söder ansluter vägen till utbyggnaden mellan Vårgårda–Ribbingsberg och i norr av utbyggnaden mellan Eling–Vara. Totalt bygger vi 26 km mötesfri väg mellan Vårgårda och Vara fram till 2023.

Trafikpåverkan under byggtid

Trafiken på E20 kommer att ledas förbi vägarbetet med sänkt hastighet. Körfältens bredd i förbiledningen kommer att vara begränsad till 3,5 meter.

Vi utför flera åtgärder samtidigt mellan Vårgårda och Vara, vilket leder till längre restider på E20 under byggtiden.