Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E20 förbi Vårgårda leds om fram till hösten 2022

Från måndag 27 september fram till hösten 2022 leder vi om både E20 och anslutningen till väg 181 i Vårgårda – följ orange skyltar

 Karta som visar att E20 leds om strax väster om befintlig E20 längs cirka 1 km i höjd med Rasta i Vårgårda. Väg 181 ansluter några hundra meter längre norrut och leds om på östra sidan av Rasta.
E20 förbi Vårgårda leds om 27 september 2021–hösten 2022 

Vi bygger ut E20 Vårgårda–Vara till mötesfri väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nu behöver vi leda om E20 ungefär en kilometer i höjd med Tumberg och väg 181 i Vårgårda (vid Rasta). Även anslutningen mellan väg 181 och E20 leds om och flyttas några hundra meter norrut.

Vi leder om E20-trafiken för att bredda och mötesseparera E20, byta en bro och bygga den nya trafikplatsen Fagrabo. Den nya trafikplatsen förväntas öppna för trafik hösten 2022.

Trafikpåverkan

Trafiken i omledningen påverkas genom sänkta hastigheter med begränsad möjlighet att köra om. Hastighetsbegränsningen varierar mellan 50-70 km/h längs omledningen. Körfältens maxbredd är minst 3,5 meter.

Omledningen sker samtidigt som förbiledningar förekommer på andra platser förbi Vårgårda. Totalt är det cirka 4,5 km* norr om Vårgårda som berörs av sänkt hastighet och begränsad omkörningsmöjlighet med anledning av E20-utbyggnaden under hösten.

*Nyheten uppdaterades 5 oktober: Berörd sträcka förlängd cirka 2 kilometer från Lund till Fötene med start i mitten av oktober.

Skyltad väg för gående och cyklister

Det kommer att finnas en skyltad omledning med gång- och cykelfält parallellt med omledningen för väg 181.