Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E20 norr om Skara leds om augusti 2021–våren 2022

Vi bygger ut 3 kilometer av E20 mellan Dalaån och Ledsjö till mötesfri landsväg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. I augusti börjar vi leda om trafiken från E20. Räkna med något längre restider fram tills arbetet är klart våren 2022.

På E20 förbi Skara mellan Dalaån och Ledsjö breddar vi vägen till fyra körfält med mitträcke på delen söder om Ledsjö. Vi bygger om passagen över Dalaån och en passage längs med ån för djur. Trafikplatsen vid Ledsjö byggs ut. Korsningarna söder om Ledsjö stängs och ersätts av den nya trafikplatsen. Under tiden vi bygger behöver vi leda om trafiken på E20.

Två omledningar avlöser varandra

Med start 10 augusti 2021 leder vi om trafiken från E20 längs 9,5 kilometer under 9 dagar. Den 19 augusti ändras omledningen och går istället längs en 2,5 kilometer lång sträcka fram till våren 2022.  

En karta som visar det som texten under "Omledning 10-19 augusti 2021" och "Omledning 19 augusti–våren 2022" beskriver med ord.

Det är sedan 5 oktober 2021 inte längre möjligt för norrgående lokaltrafik att vid Ledsjö köra ”rakt fram” på lokalväg 2755 i riktning Götene.

Lokaltrafik mot Götene får i stället svänga till vänster i Ledsjö, köra via väg 2711 och väg 2741 för att återigen ansluta till väg 2755 cirka 1,5 km norrut. Alternativt: Köra E20 norrut och ansluta till lokalvägar via trafikplatsen i Götene.

Södergående trafik på väg 2755 vid Ledsjö påverkas ej. Av- och påfarten till befintlig E20 fungerar som tidigare

Karta som visar hur lokaltrafiken leds - beskrivning i brödtexten
 

10 augusti klockan 19.00 till 19 augusti klockan 06.00 leds E20 om via väg 2755 mellan Götene och Ledsjö. E20 stängs från trafikplats Kinnekulle till strax söder om Ledsjö kyrka, där väg 2755.

Från 19 augusti fram till våren 2022 leder vi om E20 på väg 2755, vid sidan om befintlig E20. Väg 2755 kommer att ansluta norr om Ledsjö kyrka istället för söder om kyrkan.

Väg 2743 och 2711 kommer ansluta direkt mot omledningen istället för mot 2755 (korsningen vid Ledsjö kyrka). 2742 får en ny anslutning till E20.

Körfälten är som smalast 3,3 meter exklusive vägren, total vägbredd i respektive körriktning är minst 4 meter. Hastighetsbegränsningen blir 60 km/h på den södra halvan (fram till där motorvägen normalt börjar) och sedan 70 km/h på den norra halvan.