Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

En liten trafikplats – ett stort steg för djuren och trafiksäkerheten

Vi bygger en kombinerad bro som skapar nya säkra vägar över E20 för både människa och djur i nya trafikplatsen Högelid.

Vi bygger ut E20 Tollered-Ingared till motorväg med planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafikfarliga utfarter stängs och nya eller befintliga trafikplatser ska användas istället.

Bättre trafiksäkerhet

Den nya trafikplatsen som nu börjar ta form kommer att heta Högelid. Trafikplatsen är liten sett till både till storlek och trafikmängd, men dess kombinerade vägbro och faunabro över E20 kommer att göra desto större nytta för trafiksäkerheten och den biologiska mångfalden.

Vägbron ersätter farliga anslutningar till och från mindre vägar till E20, vilket ökar trafiksäkerheten i området.

Ny bro över E20 för olika djur

Trafikerade vägar utgör en barriär som hindrar djur att röra sig i landskapet. En faunabro ger djuren möjlighet att röra sig över större områden vilket gynnar den biologiska mångfalden. Faunabron i Högelid knyter ihop landskapet på båda sidor av E20 och ger djuren en säker passage över vägen.

Faunabron är av mindre modell, eftersom det är en kombinerad bro, men den gör skillnad på just den här platsen. Både sjön Sävelången och de lövskogsrika miljöerna i området lockar djur att ta sig över E20. Vid Högelidmotet kommer både små och stora djur att ledas över faunabron.