Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommaren på E20 i Västra Götaland

Vi bygger ut E20 till mötesfri väg i Västra Götaland för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Under juni–augusti fortsätter trafiken att påverkas av sänkt hastighet vid omledningar och förbiledningar. Räkna därför med lite längre restid även i sommar.

E20 genom Västra Götaland byggs ut till motorväg, motortrafikled eller mötesfri landsväg med mitträcke för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet fram till 2026. Efter utbyggnaden blir vägstandarden huvudsakligen två körfält i varje riktning och på några avsnitt ett körfält i respektive körriktning.

E20 Tollered–Ingared, 5 km trafikpåverkan

I sommar kommer trafiken att gå dubbelriktad i de norrgående körfälten. Trafiken leds förbi pågående vägarbete med sänkt hastighet och utan möjlighet att köra om.

E20 förbi Vårgårda, 3 km trafikpåverkan

Trafiken leds förbi vägarbetet med sänkt hastighet utan omkörningsmöjligheter under sommaren.

E20 Vårgårda–Vara

Vårgårda–Ribbingsberg, 0,5 km trafikpåverkan 

På tre platser längs den 7,9 långa sträckan förekommer nu barriärer och hastigheten är sänkt till 70 km/h.

Ribbingsberg–Eling, 0–1 km trafikpåverkan 

I början av augusti leder vi trafiken förbi pågående vägarbete med sänkt hastighet och utan möjlighet att köra om på totalt cirka en kilometer.

Eling–Vara, 3 km trafikpåverkan 

Vägarbetet är pausat i väntan på att upphandlingen av ny entreprenör ska bli klar. Förbiledningar och avsmalningar förekommer utan möjlighet att köra om på cirka 3 km av sträckan. Arbetet planeras att återupptas efter sommaren.

E20 förbi Skara

Vilan–Dalaån, 7 km trafikpåverkan

Trafiken leds på nya E20 med ett körfält öppet i varje körriktning med sänkt hastighet. Stundtals pågår arbete i eller nära vägområdet som tillfälligt påverkar framkomligheten låga hastigheter eller korta stopp. Under vecka 29–31 är hastighetsbegränsningen är 50–70 km/h

Dalaån–Ledsjö, 1–2 km trafikpåverkan

Vecka 29–31 (i juli/augusti) sänkt hastighet utan omkörningsmöjlighet på 1 km av E20 vid trafikplats Ledsjö. Vecka 33 (i augusti) påbörjas en 2 km lång omledning av E20 som innebär något längre restid.