Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny byggstart på E20 förbi Skara

Vi bygger ut E20 förbi Skara till mötesfri väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. 18 maj startar arbetet på etappens andra del, mellan Dalaån–Ledsjö. Arbetet pågår fram till sommaren 2023.

Vi bygger ut E20 förbi Skara till mötesfri 2+2-väg och 1+1-väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet från trafikplats Vilan till Ledsjö norr om Skara.

På E20 mellan Dalaån–Ledsjö breddar vi vägen till fyra körfält med mitträcke på delen söder om Ledsjö, från kommungränsen fram till nuvarande motorväg.

Passagen över Dalaån byggs om till en större bro, där E20 passerar över en ny enskild väg. Vi bygger en passage längs Dalaån för olika djur. Dalaån grävs om i en ny fåra under bron.

Trafikplatsen vid Ledsjö byggs ut med ytterligare en bro över E20 och av- och påfarter. Här byggs också en pendelparkering vid busshållplatsen. Korsningarna söder om Ledsjö stängs och ersätts av den nya trafikplatsen. När sträckan är klar blir den nya hastighetsbegränsningen 100 km/h.

Så påverkas trafiken under byggtid

Redan idag påverkas trafiken mellan Vilan–Dalaån med sänkta hastigheter i förbiledningar. När nästa del i utbyggnaden mellan Dalaån–Ledsjö startat kommer du som reser på E20 att märka av arbetet så här:

  • Sänkt hastighet utan omkörningsmöjlighet på en dryg kilometer av E20 mellan Dalaån och Ledjsö.
  • Trafiken på E20 kommer periodvis att ledas om på närliggande vägar med sänkt hastighet.
  • Trafiken leds förbi pågående arbeten med sänkt hastighet vid Trafikplats Ledsjö och på Väg 2742 samt 2755.

På projektets webbplats kommer du kunna läsa uppdaterad information om trafikpåverkan:
trafikverket.se/E20-forbi-skara-dalaan-ledsjo