Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sprickbildningar i gång- och cykelvägen.

E20, Finngösa, stabilitetsförbättrande arbeten

Trafikverket planerar att utföra stabilitetsförbättrande arbeten mellan motorvägen och Säveån samt trycka en ny vägtrumma under E20 vid Finngösa.

Vi kommer att lägga ut ett erosionsskydd i strandkanten och utföra stabilitetsförbättrande arbeten i slänten genom att ta bort massor samt byta ut vägtrumman under E20 vid Finngösa i Partille kommun. Åtgärderna i och vid Säveån innebär vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken och berört område omfattas av riksintresse för naturvård samt Natura 2000. Parallellt med tillståndsansökan upprättar vi även en vägplan.

Sträckan som vi kommer utföra förbättringsarbeten på är cirka 250 meter. Erosionsskyddet vi lägger ut kommer att motverka erosion i slänten mot E20. Detta kommer, tillsammans med avschaktning av massor i slänten, öka vägens stabilitet mot Säveån. En ny vägtrumma behövs då den befintliga är i dåligt skick. Den nya vägtrumman kommer att ligga strax öster om den nuvarande. Vägtrumman kommer även bli något längre en den gamla, men kommer fortfarande mynna ut vid Finngösaravinen.

Läs mer under Fördjupning.