Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund

Under 2009-2010 genomfördes en förstudie som omfattar området från Götatunnelns östra mynning till och med Gullbergsmotet.

Förstudien belyser hur anslutningen till Gullbergsvass exploateringsområde och den befintliga plankorsningen vid Falutorget påverkas av de föreslagna sträckningarna. Den tar upp frågor om påverkan på miljö, teknik och ekonomi. Förstudien (samrådshandlingen) skickades ut för samråd i december 2009 och remisstiden gick ut den 15 april 2010. Med hänsyn tagen till remissvaren har Trafikverket tagit fram en beslutshandling som redovisar hur arbetet skall bedrivas i fortsättningen. Beslutshandlingen daterades i juni 2010.

För att ta del av tidigare handlingar klicka här