Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mark och fastighet för projekt E45, Lilla Bommen–Marieholm

När vi bygger om E45 på sträckan Lilla Bommen–Marieholm är vårt mål att orsaka så lite oreda som möjligt och vi gör allt vi kan för att minimera skador på mark och fastigheter.

Hur omsorgsfullt vi än planerar kan vi dock inte undvika intrång och störningar helt.Du som är fastighetsägare, bor eller har en verksamhet i närheten av bygget kan därför komma att påverkas negativt av arbetet som pågår. Några exempel på störningar är buller, vibrationer och svårigheter att nå fram till sitt kontor eller affärslokal.

Besiktning av fastigheter

Inför och under bygget ombyggnationen av E45 besiktigar vi de byggnader som vi bedömer kan påverkas av projektet. Alla besiktningar är dokumenterade med foto så att vi ska kunna se om förändringar sker på fastigheten under vårt arbete.

Vår entreprenör kan med utgångspunkt i besiktningarna anpassa arbetet så att de inte skadar byggnader eller fasta inventarier. När byggarbetet är klart kommer vi att göra efterbesiktningar och åtgärda eventuella skador på fastigheter som orsakats av Trafikverket byggnation.

Markförhandlare

Vår markförhandlare fungerar som en länk mellan projektet och fastighetsägarna. Denna person ansvarar för att ta kontakt med de fastighetsägare som berörs av bygget och för att upprätthålla kontakten med dessa tills bygget är klart. Markförhandlaren ansvarar även för de fastighetsrättsliga frågorna i projektet. Exempelvis ordnar de markåtkomst inför geotekniska undersökningar. Om du är fastighetsägare och har frågor kan du kontakta våra markförhandlare.

Ansvarig markförhandlare för projekt E45 Lilla Bommen – Marieholm är Håkan Sandström, 010-123 72 03.