Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tunneln tar form och breddning av bron i Gullbergsmotet startar till sommaren

Sommaren 2018 påbörjas arbetet i Gullbergsmotet, där ett extra körfält byggs i varje riktning för att anpassa anslutningen till nya Marieholmsmotet som öppnas 2020.

Parallellt med byggnationen av Gullbergstunneln pågår planering av arbeten i Gullbergsmotet för fullt. Då det är mycket som pågår i området försöker vi samordna så mycket det går och därför påbörjas arbetet samtidigt som Götatunneln enkelriktas i juni 2018. Då är det inte lika mycket trafik i området och vi stör mindre. Vi kommer att bredda den befintliga bron för att kunna skapa två genomgående körfält för E45 och för att anpassa E45 till det kommande Marieholmsmotet.  Den befintliga bron rivs och en ny bredare bro byggs på samma plats. 

Trafiken leds om
Det går att ta sig fram i området under hela byggtiden, men trafiken leds om. Biltrafiken påverkas genom att befintlig ramp från E45 i östergående riktning mot E6 norrut stängs och trafiken leds om på en ny ramp söder om motet. Ramp för trafik från E6 i södergående riktning mot E45 östergående stängs under byggtiden, och trafiken leds om via andra vägar. Arbetet i Gullbergsmotet beräknas vara klart sommaren 2019. Mer information kommer efterhand.

För att se karta, klicka här.

Vad händer mer i vår och sommar?
En tillfällig bro för gång och cykel mellan Stationen och Gullbergs Strand byggs under våren för att förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafik i området. Bron kommer att gå mellan Södra och Norra sjöfarten, på östra sidan av Stadstjänarebron. Planen är att den öppnar för trafik under sommaren 2018.

I maj börjar vi gjuta valvet till tunneltaket på Norra sidan. Då blir mer tydligt hur tunneln kommer att se ut. Ovanpå tunneln kommer det så småningom att byggas bostäder och kontor.

Installationer pågår för fullt i tunnelns centrala driftutrymme. Transformatorer och ställverk finns nu på plats.Driftutrymmet är beläget direkt intill södra tunnelröret i höjd med Kämpegatan och består av en byggnad på ca 350 m2 med 10 separata rum för högspänning, lågspänning, batterirum, radio/mobil, tele/brand, övervakning, spolarvätska till kameror samt fläktrum.

Omfattande testprogram pågår nu för samtliga tekniska funktioner. Driftutrymmet behöver vara färdigställt och provkört i god tid innan tunneln kan trafikeras.