Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi arbetar aktivt för att du ska kunna ta dig fram i trafiken

Två av våra insatser för att minska biltrafiken och kunna bibehålla en bra framkomlighet under byggtiden visar bra resultat i ett pilotprojekt. Den 7 november öppnas även nya gång- och cykelvägar, se mer längre ner i nyheten.

I centrala Göteborg kommer byggnationer att pågå under flera år framöver. För att kunna ta sig fram i trafiken behöver biltrafiken minska, framför allt under rusningstid.  Därför har vi genomfört två större insatser. Den ena är CERO (rådgivning till företag)och den andra är en testcykelkampanj som genomfördes i två omgångar. Syftet med CERO rådgivningen är att företagen ska minska sitt pendlande med bil, framförallt i rusningstrafik. Projektmålet sattes till 10-15% minskad biltrafik under arbetspendling till de fem fastigheterna. Testcykelkampanjen innebar en möjlighet att under tre månaders tid låna en elcykel under hösten 2016 samt våren 2017.

CERO-mål överträffades

CERO-målet överträffades och jämfört med basmätningen har vi lyckats minska biltrafiken med 23% till de fem fastigheterna som ligger inom projektområdet. Orsaken är en blandning av de effektiva åtgärder företagen arbetat med (som bland annat är avskaffande av tjänstebilar, erbjudanden om kollektivtrafikkort, cykelparkeringar, cykelerbjudanden etc) och det yttre påverkansfaktorerna där TRV/stadens åtgärder om förbättrade förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik tillsammans med ett minskat antal parkeringsplatser i området spelat in.

Stor ökning av cyklister med testcykelkampanj

Testcykelprojektets syfte var att uppmuntra fler att cykla istället för att ta bilen under byggtiden. Tre stora byggprojekt genomförde detta tillsammans- E45 Lilla Bommen-Marieholm, Hisingsbron och Västlänken valde att satsa på Testcyklisterna som en åtgärd för att fler ska välja cykel som färdmedel. Målgruppen var arbetsgivare och anställda i området Lilla Bommen, Gullbergsvass och Kruthusgatan.

Under den första perioden som var hösten 2016 såg vi en ökning med 28% om man jämför siffrorna som redovisades före samt 6 mån efter pilotprojektet. Denna trend fortsatte under period två som var våren 2017, då var ökningen hela 47%.

Vill du veta mer om våra insatser för att minska biltrafiken under byggtiden? Kontakta i så fall Karrar Kathem, karrar.kathem@trafikverket.se

Den 7 november öppnas nya gång- och cykelvägar

Vi uppmuntrar förstås till fortsatt användning av cykel och i samband med att vi genomför trafikomläggningen den 7 november kommer nya gång och cykelstråk att finnas i området kring Gullbergsvass/Centralen.

Se gärna mer i bifogad karta för gång- och cykeltrafik nedan.