Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mock-up- genomförd och godkänd

Nu är mock-upen för stödmurarna utanför Gullbergstunneln godkänd vilket betyder att utseendet för hur murarna ska se ut är spikat!

En mock-up innebär en fullskalig modell som tas fram för att kunna se hur helheten upplevs och därefter fastställa den slutgiltiga utformningen. Stödmurarna är de lutande väggar som kommer att stå i nedsänkningen, utanför den östra tunnelmynningen. Stödmurarnas syfte är att ta upp höjdskillnaden mellan den nedsänkta vägen och omgivningen. Murarna består av betong och kommer vara ca 7m höga. För att bryta av betongen fälls 3m höga plåtar in och plåtarna kommer att vara perforerade i ett mönster enligt Göteborgs gatunät. Bakom plåtarna monteras en belysning vilket gör att mönstret syns både under dag- och nattetid.

Tekniska och estetiska krav uppfylls
Med hjälp av den fullskaliga provgjutningen säkerställs att både tekniska och estetiska krav uppfylls. Tanken med gestaltningen av stödmurarna är att de ska vara enhetliga med omgivningen och visuellt förhöja områdets upplevda miljö så att det känns tryggt att passera och en attraktiv entré till staden då det är ett centralt läge.

De olika kriterier som Trafikverket går igenom vid en mock-up är:

  • Färg och ytbehandling av plåtar
  • Betongens färg och kvalitet
  • Belysning
  • Infästning
  • Detaljer

 Mock-upen har kunnat ses söder om Falutorget där den stått under våren men nu när den har blivit godkänd kommer rivning påbörjas för att lämna plats åt kommande trafikomläggningar. Den spikade utformningen av stödmurarna är ytterligare en uppnådd milstolpe i projektet.