Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu byggs norra tunnelröret

Totalt har nästan 17 mil pålar slagits ner i marken och pålningen för tunneldelen är klar i januari 2018.

I slutet av oktober lades trafiken på E45an västerut om till ett nytt skede för att projektet skulle få tillgång till arbetsområdet där E45an tidigare gick. Det har möjliggjort arbete med det norra tunnelröret där det just nu pågår pålnings-, armerings- och gjutningsarbeten.

Under våren börjar vi gjuta valvet på det norra tunnelröret, vilket innebär taket på tunneln. Då blir det ännu mer synligt hur Gullbergstunneln växer fram. Tunneln byggs på ett sätt så att det ska finnas möjlighet att använda marken ovanpå tunneltaket till bostäder och kontor. Det är Göteborgs Stad som ansvarar för planeringen av detta och just nu pågår ett intensivt samarbete med de framtida exploatörerna.  Planen är att det norra tunnelröret ska vara klart under 2019, då vi även går in i ett nytt trafikskede. Hela Gullbergstunneln beräknas vara klar under 2020.

 Förbättrar säkerheten kring Falutorget
Säkerheten vid Falutorget ska höjas genom de åtgärder vi genomför inom projektet. Cirkulationsplatsen vid Falutorget, som är under byggnation, är ett första steg som förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten för bil-, gods- och kollektivtrafik. Cirkulationsplatsen beräknas vara färdigställd vid årsskiftet.

En huvudåtgärd som ska genomföras i projektet är att bygga om den ljusreglerade plankorsningen vid Falutorget till ett planskilt mot vilket ökar säkerheten för både gång, cykel- och biltrafikanter. Vi beräknar starta byggnationen av Falutorget under 2019 och ombyggnationen kommer att vara klar 2021. Då Falutorget idag är tungt trafikerad av alla trafikslag under byggtiden är det även viktigt att säkerheten ska vara god under byggtiden. Vi har tidigare genomfört åtgärder som underlättar påfart mot E45 österut och vävning vid Falutorget genom att sätta upp barriärer vid korsningen. Just nu utreder vi även åtgärder för att förbättra säkerheten för gång- och cykel vid Falutorget.