Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya färdvägar vid Falutorget och runt Centralen/Gullbergsvass den 7 november

I november börjar vi arbeten vid Falutorget och tillsammans med andra arbeten i området kan det påverka din resväg

Ombyggnationen av Falutorget omfattar en planskild korsning vilket ökar trafiksäkerheten och förbättrar trafikflödet i centrala Göteborg. I samband med att vi börjar bygga vid Falutorget lägger vi om trafiken. Omläggningen sker natten mellan den 6e och 7e november och beräknas pågå i cirka ett år.

Hur påverkas trafiken?

• Den befintliga ljusreglerade korsningen vid Falutorget grävs upp. Funktionen med att fördela trafiken till Gullbergsstrand och Centralenområdet fördelas på två nya ställen: en tillfällig korsning vid Falutorget, söder om den befintliga samt en ny korsning vid det framtida Stationsmotet i Kämpegatans förlängning.

• Förbipasserande E45 ligger kvar i nuvarande läge strax norr om logistikterminalen.

• För gång- och cykeltrafik mellan Gullbergsstrand och Centralenområdet öppnas två nya stråk: ett stråk strax öster om Stadstjänarebron och ett stråk i Kämpegatans förlängning. Kopplingen för gång- och cykeltrafik vid Falutorget flyttas i samband med trafikomläggningen ca 100m österut.

Kartor

Se karta för biltrafik här.

Se karta för gång- och cykeltrafik här

Så tar du dig fram
Mer information om hur du tar dig fram i området finns i kartan och under fliken Trafikpåverkande arbeten . Där finns även en karta som visar gång- och cykelvägar i området. Samtidigt som ombyggnationen av Falutorget startar fortsätter arbetet med Gullbergstunneln och sättningsreducerade åtgärder i Gullbergsmotet. Dessutom är det flera projekt som bygger i Centralenområdet, bland annat gör både Västlänken och Hisingsbron arbeten. Sammantaget påverkar det trafikanter som ska ta sig fram i området.

Du kan läsa mer om hur du tar dig fram i området här

För aktuell information om trafiken i området gå in på www.trafikgoteborg.se