Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ramp vid Gullbergsmotet stängs

Vid Gullbergsmotet ska vägen breddas och nuvarande bro rivas för att ge plats åt en ny bredare bro. Det innebär att påfartsrampen österut stängs den 14 augusti och trafiken leds om.

Vid Gullbergsmotet ska vägen breddas och nuvarande bro rivas för att ge plats åt en ny bredare bro. Det innebär att påfartsrampen österut stängs den 14 augusti och trafiken leds om.

Det går att ta sig fram i området under hela byggtiden, men trafiken leds om via andra vägar och med sänkt hastighet förbi byggarbetsplatsen. Trafik från centrum med riktning mot Hisingen via Tingstadstunneln leds om via ny påfartsramp då rampen österut mot Karlstad stängs den 14 augusti. Trafik från Hisingen med målpunkt norrut på E45 hänvisas via E6 och Jordfallsbron, medan lokal trafik hänvisas via Olskroksmotet enligt gul linje på kartan. En tillfällig ramp ersätter den befintliga. Klicka här för att se kartan.

Därför byggs motet om 
Gullbergsmotet är idag hårt belastat med trafik då flera större vägar ansluter dit. Motet byggs om för att förbättra trafikflödet i området och för att anpassas till byggnationen av Marieholmstunneln. Det kommer att ske flera förändringar av Gullbergsmotet. Dels ska den befintliga bron rivas och en ny bro byggas på samma plats med ett extra körfält i vardera riktningen, för att anpassas till den nya Marieholmsförbindelsen. Dels ska bankpålar slås i marken för att reducera sättningsproblematiken som finns vid motet i dag. 

När arbetena vid Gullbergsmotet är utförda ska allt återställas till ursprungligt skick. Det innebär att den tillfälliga påfartsrampen rivs och att avfarten mot E45 Karlstad från E6 Syd rätas ut efter att ha flyttats något söderut för att ge plats åt den tillfälliga påfartsrampen. Därefter återgår E45 till sitt ursprungliga läge men med tre körfält i vardera riktningen istället för två. 

Arbetena i Gullbergsmotet beräknas vara klara sommaren 2019.

Mer information om trafiken i området finns på Trafik Göteborg.