Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sättningsproblematik i Gullbergsmotet åtgärdas

I Gullbergmotet finns en sättningsproblematik, på grund av fyllnadsmassor sedan tidigare arbeten. Nu åtgärdar vi detta samtidigt som bron i Gullbergsmotet byggs om, vilket sparar tid och förkortar störningstiden för trafikanter.

Sankmark i början av 1800-talet
Området där Gullbergsmotet ligger utgjordes i början av 1800-talet av ett relativt stort område sankmark i anslutning till Göta älv. Området vallades in, dränerades och fylles upp under den andra halvan av 1800-talet. Muddermassorna bestående av lera och silt kom från en fördjupning av segelrännan i Göteborgs Hamns. Därefter har området fyllts med massor i olika perioder och sammantaget har det inneburit att området har satt sig.

Effektiviseringsarbete med nytta
Vi strävar alltid efter att genomföra våra arbeten på ett så effektivt sätt som möjligt och är glada att vi har nu fått klartecken att åtgärda sättningsproblematiken samtidigt som bron byggs. Ett exempel på hur vi kan effektivisera arbetet och samtidigt skapa en större nytta i projektet!
Arbetat startar i april.