Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Full produktion och snart nya omledningar i trafiken

Våra arbeten går framåt och för att förbereda nästa etapp behöver vi leda om trafiken under hösten

Under sommaren har vi pålat klart etapp två och börjat gjuta mittväggen till Gullbergstunneln. Fortsatt gjutning av Södra tunnelväggen pågår. Arbetet med mittväggen har nu kommit en bit på vägen och mycket gjutningar, betongarbeten och armering kommer att pågå under hösten. I slutet av oktober påbörjas markarbeten där befintlig E45 går idag.För att kunna genomföra våra arbeten behöver vi flytta trafiken parallellt med den befintliga lokalvägen, söder om E45, Partihandelsgatan.

Trafikpåverkande händelser hösten 2017

• Rondellen norr om Falutorget byggs om och förarbeten pågår. Gång och cykeltrafik leds om via kajen. Från slutet av oktober stör vi biltrafiken mer. Det går att komma fram under hela byggperioden. Klart mitten december.
• GC-trafik Norra Sjöfarten stängs den 4 oktober, arbete pågår 3-4 veckor framåt. Gullbergs Strandgata är öppen under denna period.
• Natten mellan den 26-27 oktober flyttas trafik på E45 västerut upp på en ny yta parallellt med den befintliga lokalvägen.När omläggningen är klar bedöms framkomligheten på E45an inte bli påverkad.
• Gullbergs Strandgata stängs för biltrafik vecka 45-49 för Hisingsbrons arbeten. Busslinje 59 kommer att gå som vanligt, men omleds längs med kajen. För mer information kontakta projekt Hisingsbron www.goteborg.se/hisingsbron.

Stor aktivitet vid Centralenområdet
Vid området runt Centralen arbetar vi tillsammans med planering av våra arbeten och information till allmänheten. Men eftersom flera byggprojekt pågår kommer det att bli lite stökigare än vanligt och vi behöver er hjälp och förståelse för att området och vägarna påverkas. Just nu pågår arbeten för både E45 Lilla Bommen–Marieholm, Hisings-bron och Västlänken.

Vill du veta mer?
Mer information om övriga projekt i närområdet hittar du på; www.trafikverket.se/vastlanken, www.goteborg.se/hisingsbron; www.trafikverket.se/marieholmsforbindelsen.