Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snart sommar- vad händer framöver?

Snart stundar sommar och semester, härliga tider! Vi blickar redan framåt då det i slutet av sommaren och hösten händer mycket i projektet.

Nedan kan du se några av saker som är aktuella inom projektet:

Augusti- ramp i Gullbergsmotet stängs och trafiken leds om
Vid Gullbergsmotet ska vägen breddas och nuvarande bro rivas för att ge plats åt en ny bredare bro. Det går att ta sig fram i området under hela byggtiden, men trafiken leds om via andra vägar och med sänkt hastighet förbi byggarbetsplatsen. Trafik från centrum med riktning mot Hisingen via Tingstadstunneln leds om via ny påfartsramp då rampen österut stängs i augusti. Trafik från Hisingen mot Partihallarna hänvisas via E20 och Ånäsmotet. Mer information om trafiken i området finns på Trafik Göteborg.

Södra Falutorget- cirkulationsplats, byggnation pågår
Just nu pågår byggnation av en cirkulationsplats (rondell) söder om Falutorget. Cirkulationsplatsen ersätter befintlig T-korsning och byggs för att underlätta för kommande trafikskeden samt för att ansluta Falutorget till Gulbergsvassgatan (som byggs av Västlänken). Cirkulationsplatsen ökar framkomligheten samt säkerheten i ett område där stora byggprojekt pågår. Byggnationen påverkar inte framkomligheten i trafiken då arbetet sker utanför vägområde. Planerad öppning av cirkulationsplatsen och Gullbergsvassgatan är i september/oktober, och i samband med detta kommer även Partihandelsgatan mellan Falutorget och Bergslagsgatan att enkelriktas. Mer information kommer.

Framtidens dag i oktober
Vi deltar på Framtidens dag i oktober, här får du möjlighet att besöka några projekt i området. Passa på att besöka oss då!

Ny större trafikomläggning i november
I november går projektet in i en ny fas då arbetet med Falutorget påbörjas. Byggnationen av Falutorget omfattar en planskild korsning som kommer att avlasta E45:an samt förbättra trafikflödet centralt. Detta arbete görs samtidigt som byggnationen av Gullbergstunneln fortsätter. En tillfällig trafikomläggning kommer att ske i början av november 2018 och är beräknad att pågå i ca 12 månader. Även närliggande projekt i området kommer att göra arbeten som beräknas påverka framkomligheten av trafiken.