Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tätskärmen skyddar grundvattennivån

Hur skyddas grundvattennivån när man schaktar stora massor? Det görs bland av en tätskärm, totalt har vi nu installerat cirka 1900 meter tätskärm.

När man schaktar djupt finns det en risk att grundvatten rinner ut i gropen och pumpas bort. Tätskärmen sätts för att bibehålla grundvattennivån och skydda omgivningen från skador.Tätskärmen består av plastspont som tätas mellan spontplankorna för att bibehålla grundvattennivån utanför schaktgropen. I projektets tillståndshandlingar är tätskärmen en skyddsåtgärd som projektet gör för att skydda omgivningen från skador som projektet annars skulle kunna orsaka.

Grundvattennivån viktig att bibehålla 
Den nederbörd som inte avdunstar eller tas upp av växter, sipprar ner och fyller ut markens tomrum och berggrundens sprickor. Det vattnet kallas grundvatten och grundvattnets nivå varierar över året beroende på hur mycket det har regnat. I stadsmiljö är grundvattennivån viktig att bibehålla för att fastigheters grundläggning inte ska skadas. När man schaktar djupt finns risk att grundvatten rinner ut i gropen och pumpas bort. För att säkerställa att nivån på grundvattnet upprätthålls, trots schaktarbete, sätts en tät spont crika 5 meter ner runt hela området som ska grävas ut. Denna kallas tätskärm. På båda sidorna om tätskärmen mäts grundvatten och på så sätt kan man säkerställa att tätskärmen fyller sin funktion.

Mäts med jämna intervaller
I projektets kontrollprogram mäts grundvattnet med jämna intervaller (ca 1 ggr/vecka). Tätskärmen måste vara på plats innan schakten kan startas. I höst installeras tätskärm längs med Partihandelsgatan i höjd med Cementa samt på norra sidan om Falutorgets korsning. Längs med E45an, intill gasklocketomten, är tätskärmen redan på plats. Sista delen av tätskärmen installeras i slutet av 2018. På en dag kan vi installera ca 40 meter tätskärm (förutsatt att inga hinder i marken framkommer). Totalt runt om projektet har vi installerat ca 1900 m meter tätskärm.