Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Skillnaden mellan Gullbergstunneln och Götatunneln

I samband med att vi publicerat filmen om driftutrymmet vid Gullbergstunneln har det dykt upp lite frågor om vad skillnaden mellan Gullbergstunneln och Götatunneln är. Så här ligger det till.

I arbetet som omfattar projektet E45 Lilla Bommen-Marieholm ingår en nedsänkning av E45 mellan Stadstjänaregatan och Falutorget. Leden sänks ner cirka 6 meter på den 800 meter långa sträckan. Halva sträckan kommer dessutom att överdäckas, ungefär mellan Stadstjänaregatan, (där nya Hisingsbron ska vara) och Torsgatan. Det är detta som blir den nya Gullbergstunneln. 

Resterande del av nedsänkningen förbereds för en framtida överdäckning så att Gullbergstunneln kan förlängas hela vägen fram till Falutorget, där Gasklockan tidigare stod. Men inledningsvis kommer Gullbergstunneln sträcka sig från Nya Hisingsbron till Torsgatan. Det blir ett litet mellanrum mellan Götatunneln och Gullbergstunneln eftersom Götaälvbron finns där idag. I framtiden är det möjligt att även denna sträcka kan däckas över, vilket innebär att Gullbergstunneln kan byggas ihop med Götatunneln, men det är inget som är beslutat idag.

Bostäder och kontor planeras ovanpå tunneltaket
Eftersom E45an är en statlig väg så är det Trafikverket som ansvarar för att göra ombyggnationen av den. Men det är Göteborgs Stad som kommer att äga tunnelkonstruktionen, vars främsta syfte är att skapa ytor för kommande kvarter. Staden har valt att börja med en överdäckning på denna sträcka, men förhoppningen är att i framtiden kunna få ytterligare överdäckning finansierad. Eftersom det ska byggas både bostäder och kontor ovanpå tunneltaket konstrueras tunneln för att tåla dessa extra stora laster. Marken kommer att säljas till ett antal exploatörer som tillsammans med Göteborgs Stad sköter planeringen av hur det i framtiden ska se ut.

Götatunneln blev klar 2006
Götatunneln är en 1,6 kilometer lång vägtunnel under centrala Göteborg. Den utgör en del av Götaleden - en delsträcka på E45.  Tunneln, som sträcker sig mellan Operan och Järntorget, har två tunnelrör, vardera med två till tre filer. Dessutom finns tio tvärtunnlar som förbinder tunnelrören och som ska underlätta vid en eventuell utrymning. Projekteringen av tunneln startade 2001 och den blev klar 2006. Även Götatunneln är ett led i Göteborgs Stads vision att frigöra central mark och få en bättre koppling till vattnet.

Vill du veta mer om Göteborgs Stads planering av området ovanpå Gullbergstunneln? Gå in och titta här.
Om du vill se en karta över båda tunnlarna klicka här
Vill du ser mer om vad som händer i trafiken i Göteborg klicka här