Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Åtgärder för att förbättra trafikflödet efter omläggningen 7 november

Efter trafikomläggningen den 7 november har vi genomfört en del åtgärder för att trafiken ska flyta bättre.

Omläggningen har fungerat bra för trafiken som färdas på E45 men har orsakat långa köer under eftermiddagsrusningen för de som färdas på Gullbergs Strandgatan från Marieholm mot Kämpegatan. Vi arbetar aktivt med att bevaka och åtgärda situationen. Exempel på åtgärder som har vidtagits och som kommer att genomföras är:

  • Målning av väg och skyltning har setts över och kommer att fortsatta justeras vid behov
  • Flaggvakter finns ute på plats för att bevaka känsliga punkter och underlätta framkomligheten på Gullbergs Strandgata
  • Korsningen Gullbergs Strandgata-Kämpegatan kommer att justeras för att förtydliga att de som kommer från Lilla Bommen har väjningsplikt för de som kommer från Marieholm. Med väjningsplikten ges samma funktion som cirkulationsplatsen vid Falutorget tidigare haft.
  • Faserna i ljussignalen vid Kämpegatan ses över för att öka kapaciteten
  • De databaser som meddelar GPSer nya färdvägar har inte uppdaterats, vilket gör att många trafikanter kör fel och bygger på köerna på Gullbergs Strandgata. Vi för en dialog med ansvariga för detta och hoppas problemet kommer åtgärdas snarast.
  • Vi för dialog med grannprojekt om att öppna upp kopplingar mellan Centralstationen och E45Ö, vilket vi tror kommer att medföra att färre bilar väljer att köra Gullbergs Strandgatan och Kämpegatan.
  • Vi kommer även att måla upp en passage över Kämpegatan för de som väljer att gå och cykla.

Vi har också noterat punkter där ni som kör bil på eftermiddagarna kan hjälpa till med att underlätta situationen.

  • De längsta köerna på Gullbergs strandgatan uppstår kring kl 15.45-17.00. Om möjligt, anpassa gärna era resor eller leveranser så att ni undviker dessa tider.
  • Observera att både det vänstra körfältet och det i mitten av Kämpegatan leder till E45Ö, E6, E20 etc. Vi har noterat att magasinet inte nyttjas till max då bilister undviker mittenkörfältet.
  • För er som har möjlighet, välj gärna att gå eller cykla. Vi har öppnat upp två nya kopplingar för gång- och cykel över leden samt ersatt kopplingen över Falutorget med ett nytt läge. En karta över gång- och cykelvägarna hittar du på webben.

Vi hoppas att köerna som uppstått under eftermiddagarna lättar i samband med att bilister lär sig de nya färdvägarna samt genom de trimningar som vi utför. Vi fortsätter att bevaka omläggningen och mäta restider i området.