Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Summering av 2018 - vi blickar framåt mot 2019

Under 2018 har många delar i projektet fallit på plats. Vi summerar några av de viktigaste händelserna för att sedan blicka framåt mot ett händelserikt 2019.

Gullbergstunneln
I februari 2018 var vi klara med pålningen för hela Gullbergstunneln. Totalt har 20 mil pålar slagits ned för att stabilisera marken och minska risken för att konstruktionen rör på sig. Byggnation av gjutformar samt armeringsarbetena pågick parallellt med pålningen och under vintern och våren pågick arbetet med att gjuta tunnelns väggar.

Strax innan sommarledigheten gjöts den första etappen av tunnelns norra valv (ca 10 meter) och man kunde se hur tunneln tog form. Installationer och omfattande testprogram i tunnelns centrala driftutrymme har pågått under hela 2018.  I november började kakelsättning i det norra tunnelröret

Gullbergsmotet 
Parallellt med byggnationen av Gullbergstunneln påbörjades arbetet vid Gullbergsmotet där vi breddar en bro, gör trimningsåtgärder och reducerar sättningar i marken. De åtgärder som görs vid Gullbergsmotet förbättrar trafikflödet i området samt anpassar motet till byggnationen av Marieholmsförbindelsen. Under sommaren 2019 kommer åtgärderna att färdigställas och trafiken släpps då på igen.

Falutorget
Ombyggnationen av Falutorget omfattar ett planskilt mot som byggs för att öka säkerheten för både gång, cykel- och biltrafikanter samt att förbättra trafikflödet i området. I början av november gjordes en tillfällig trafikomläggning för att kunna påbörja ombyggnationen av Falutorget, trafikomläggningen är aktuell i ca 1 år.  Just nu pågår schaktningsarbeten vid Falutorget och pålning beräknas starta till våren 2019.

Vad händer under 2019?
Under 2019 fortsätter arbetet med Gullbergstunneln, Falutorget och Gullbergsmotet. Små justeringar i trafiken kommer att göras under våren och vi kommunicerar löpande om detta. En större trafikomläggning görs i samband med att det norra tunnelröret tas i drift i november 2019. Vi uppdaterar löpande på vår webb.

2019

  • Pålning påbörjas i Falutorget under våren                                                                       
  • Norra tunnelröret i Gullbergstunneln blir klart till hösten och byggnation av det södra tunnelröret fortsätter
  • Det planskilda motet vid Falutorget växer fram och överbyggnaden av motet påbörjas till sommaren
  • Gullbergsmotet blir klart efter sommaren och trafiken släpps på                             
  • Norra tunnelröret tas i drift och trafiken läggs om till vintern                                    
  • Gång och cykelbana över Falutorget klar till vintern