Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

2019 har varit ett händelserikt år

Under 2019 nådde vi en viktig milstolpe när Gullbergstunnelns norra tunnelrör blev klart. Vi hann också öppna tunneln för allmänheten innan trafiken släpptes på den 13 december.

Parallellt med byggnationen av Gullbergstunneln pågår fortsatta arbeten med Gullbergsmotet och Falutorget. Nedan är några av de viktigaste händelserna under året och vad som planeras under 2020.

Gullbergstunneln
Under våren växte Gullbergtunneln fram och ett intensivt arbete pågick under försommaren och hösten för att testa olika funktioner i tunneln. Det norra tunnelröret byggdes färdigt i oktober då vi gav allmänheten en möjlighet att besöka tunneln. Det blev ett uppskattat event som besöktes av cirka 3000 personer och det fick även stor spridning i media och sociala medier. I mitten av december blev det norra röret helt klart för att trafikeras, i samband med detta genomfördes en trafikomläggning för att möjliggöra fortsatt byggnation av det södra tunnelröret. 

Gullbergsmotet 
Parallellt med byggnationen av Gullbergstunneln fortsätter arbetet med Gullbergsmotet där vi breddar en bro, gör trimningsåtgärder och reducerar sättningar i marken. De åtgärder som görs vid Gullbergsmotet förbättrar trafikflödet i området samt anpassar motet till byggnationen av Marieholmsförbindelsen. Återställningsarbeten på motet pågår vilket innebär att byggnation kommer pågå fram till tidig vår 2020. Detta leder till mindre begränsningar.

Falutorget
Ombyggnationen av Falutorget omfattar ett planskilt mot som byggs för att öka säkerheten för både gång, cykel- och biltrafikanter samt att förbättra trafikflödet i området. Överbyggnaden av motet påbörjades under sommaren 2019 och överfarten för cyklister blev klar i samband med trafikomläggningen 10 december. Falutorget beräknas vara klart i juni 2020 och kommer då trafikeras.

Vad händer under 2020

• Falutorget tas i bruk även för bilister
• Arbetet med Gullbergsmotet förväntas bli helt färdigt
• Södra tunnelröret till Gullbergstunneln byggs klart
• Återställning runt nedsänkningen genomförs med plantering av träd och grönytor

2021
Gullbergstunneln blir helt klar våren/sommaren 2021 och då försvinner trafiksignalerna vid Stationsmotet för västergående trafik, när även det södra tunnelröret tas i bruk.