Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Åtgärder för att minska köerna på Gullbergs Strandgata

Under eftermiddagarna är det långa köer på Gullbergs Strandgata. För att skapa ett bättre flöde och minska köerna utreder vi möjligheten att öppna en ny utfart från Marieholmsgatan. Om alla förutsättningar uppfylls kan den vara klar i slutet av februari.

En ny utfart från Marieholmsområdet vidare ut på E45 ger dig som ska mot E45 Väster, E6 N/S samt Centralenområdet bättre förutsättningar och kommer bidra till en stor avlastning av den nuvarande utfarten via Kämpegatan och Stationsmotet. Genom att bygga nya utfarten fördelar vi trafiken ut på lederna och minskar köbildningarna på Gullbergs Strandgatan.

Vi har nu en projektering klar och det som kvarstår i frågan är ett formellt avtal om tillgång till mark samt ett beslut från väghållaransvariga på Trafikkontoret och Trafikverket, vilket vi har förhoppningar kommer att ske inom kort.

Byggnationen av påfarten beräknas ta ca två veckor, och den kommer påbörjas så snart avtalet är framtaget och beslut hos väghållarna är taget. Så fort detta har skett kommer vi uppdatera hemsidan med mer information samt en tidplan.

Vi har utrett flera möjliga alternativ kopplingar ut från Gullbergs Strandgata och Marieholmsgatan, detta för att skapa ett bättre flöde samt för att minska köerna på Gullbergs Strandgatan. Utredningen landade i två möjliga utfarter där det ena alternativet innebär en ombyggnation av den befintliga ambulanspåfarten i höjd med Tingstadstunneln, medan det andra alternativet innebär en ny utfart från Marieholms industriområde ut med leden, i höjd med där Marieholmsgatan är avstängd. Då det andra alternativet, alltså en ny utfart från Marieholmsområdet, innebär större trafikvinst i form av kopplingar ut mot flera mål har vi valt att gå vidare med detta.

Uppdatering 18 februari: 

Innan byggnationen av den nya utfarten från Marieholmsområdet kan påbörjas behöver vi temporärt ta en matarledning ur drift. Anledningen är att ledningen hamnar i konflikt med den nya ufarten. Matarledningen beräknas kunna tas ur drift i slutet av vecka 9 eller i början av vecka 10. Därefter kan bygget av den nya utfarten, som beräknas att pågå i cirka två veckor, inledas. Mer information kommer framöver.