Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

E45 flyttar ner i sitt rätta läge den 13 december

Under dagarna 10-13 december sker nästa trafikomläggning på E45 i centrala Göteborg. Nu flyttar trafiken till den nybyggda nedsänkningen och in i Gullbergstunnelns norra rör. Först ut är trafiken västerut som läggs om natten till den 10 december.

Film: Så ser färden ut på E45 västerut.

Efter att trafikanter på E45 har fått köra på tillfälliga vägar i över ett år förbi byggplatsen i Gullbergsvass är det nu dags att färdas på de nyanlagda vägarna i nedsänkningen och i Gullbergstunneln. Flera trafikljus försvinner och det blir en helt ny anslutning till Centralenområdet för trafik i västergående riktning. Omläggningen sker 10-13 december i etapper.

Trafiken västerut på E45, i riktning mot Järntorget, läggs om natten till den 10 december.
Trafiken österut, i riktning mot Gullbergsmotet, läggs om natten till den 13 december.

Hur påverkas trafiken?

  • E45-trafiken kör i nedsänkningen på sträckan från det nya Falutorgsmotet till Gullbergstunnelns mynning.

  • Det norra tunnelröret i Gullbergstunneln är färdigbyggt och trafikeras av fordon som kör E45 österut. Du som kör på E45 västerut kommer i stället att köra på de nya av- och påfartsramperna norr om tunneln.

  •  För trafik österut på E45 försvinner båda trafikljusen på hela nedsänkningens sträcka. Åker du västerut blir det ett nytt trafikljus på sträckan, i stället för de tidigare två.

  •  Det blir en ny avfart till Göteborgs central vid Stationsmotet om du kör västerut.

  • Fotgängare och cyklister kan fortsatt ta sig över tunneltaket vid Stadstjänarebron, samt via Stationsmotet. I Falutorget flyttas gång- och cykeltrafiken upp på det nya planskilda Falutorgsmotet, vilket innebär en genare och säkrare väg.


Byggnationen av det södra tunnelröret och färdigställandet av Falutorgsmotets ramper fortsätter, läs gärna mer om vad som pågår under respektive flik under Pågående och planerade arbeten i högerspalten.

Projekt Hisingsbrons avstängning av Gullbergs strandgata öppnar i maj 2020. För frågor om detta arbete samt om avstängningen av Bananbron hänvisas till Göteborgs Stad.

Så tar du dig fram
Mer information om förändringar i färdvägarna finns i kartorna nedan och under fliken Trafikpåverkande arbeten finns även en kompletterande text om hur du tar dig fram i området.

Kartor
Se karta för biltrafik här.

Se karta för gång- och cykeltrafik här

För aktuell information om trafiken i området gå in på www.trafikgoteborg.se