Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förbättrad framkomlighet på Gullbergs strandgata

Vi har uppmärksammat köbildningarna efter årsskiftet och beklagar den extra restid som det medför. Vi arbetar för fullt med att trimma systemet och hitta nya lösningar som kan förbättra situationen.

Trafiksignaler har reglerats

Att köer uppstår första dagarna efter ledighet tillhör inte ovanligheten, men så långa köer som uppstått på Gullbergs Strandgatan denna vecka är inte acceptabelt. Svårigheten är att hitta en optimal anpassning för både lokaltrafiken, trafiken på E45an och för gång- och cykeltrafikanter. Den 8 januari reglerade vi trafiksignalerna i området för att optimera trafikflödet. För att fler bilar ska kunna komma ut på E45, har vi ökat gröntiden på Kämpegatan samt för den västergående trafiken vid korsningen söder om Falutorget. Vi hoppas kunna se resultat av denna åtgärd redan under eftermiddagen. Andra åtgärder som vi ser över är att försöka öppna upp fler kopplingar mot lederna. Då framkomligheten på Gullbergs Strandgata förbättras kommer även bussens kötider att minska.

Ambulansen kommer fram

Vi har en tät dialog med räddningstjänsten gällande trafiksituationen i området. Att ambulans kör i motsatt riktning, eller vid enstaka fall på gång- och cykelvägar, är något som dom har god vana vid och återkopplingen från deras sida är att det fungerat.

Ett område i förändring

Den nya kopplingen för trafik från Centralen-området ut mot E45an, ihop med att Götatunneln numera är öppen i båda riktningarna, bidrar till att trafikflödena i området ser annorlunda ut än tidigare. Vi har en löpande dialog med andra projekt i området om möjliga avlastningar i systemet. Framåt våren kommer t.ex. en ny direktpåfart från Centralen-området och Gullbergsvassgatan mot E6S att öppnas. Ett ytterligare alternativ kan vara att stänga kopplingar som leder till ökad trafik i systemet, under förutsättning att det finns alternativa vägar för dessa trafikanter.