Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tips! Så tar du tar dig fram på bästa sätt efter trafikomläggningen

Natten till den 10 december lades trafiken om på E45 mellan Lilla Bommen och Falutorget – i riktning mot Järntorget. För att underlätta din planering i trafiken ger vi lite förtydligande tips.

Så kör du till Centralen
En bidragande orsak till de långa köerna på Gullbergs Strandgata är sannolikt att många trafikanter ännu inte har lärt sig de nya färdvägarna – framförallt vägen till Göteborgs central. Därför vill vi förtydliga hur du kör på E45 Götaleden i riktning västerut från Gullbergsmotet till Centralenområdet/, se kartor i länken nedan.

Så tar du dig fram

Detta gäller:
1. Kör på E45 Götaleden i riktning mot Järntorget.
2. Du kommer nu se att infarten vid Falutorget är stängd, men var bara lugn. Du kommer att kunna svänga av mot Centralen längre fram.
3. Fortsätt därför framåt på E45 tills du leds upp på avfartsrampen till Stationsmotet. Vid trafikljusen svänger du vänster in mot Centralenområdet.
4. Du behöver alltså inte välja infarten mot Gullbergs Strandgata för att ta dig till Centralen.
Kartan visar hur du kör till Göteborgs Central (klicka för större karta):

Glöm inte!
En viktig sak som kan vara bra att uppmärksamma är att du som kommer från Kämpegatan och ska ut på E45 i riktning mot Järntorget kan svänga höger i Stationsmotet.
En annan sak att tänka på är du även kan köra ut från Gullbergsstrandsområdet via utfarten från Marieholm, vid Lilla Marieholmsgatan. Kör österut på Gullbergs Strandgata och över bron till Marieholm.

Åtgärder sätts in
På grund av de långa köerna på Gullbergs Strandgata har projektet utfört eller ska utföra vissa åtgärder. Trafiksignalen vid Stationsmotet har trimmats så att fordonen ut från Kämpegatan får grönt ljus under en längre tid än tidigare. Dessutom ser man över skyltningen till Göteborgs Central längs E45 västerut.
I övrigt har projektet en löpande bevakning av trafikflödet i området och diskuterar utifrån det vilka eventuella åtgärder som kan göras för att förbättra flödet.

Trafiken österut läggs om 13 december
Natten till den 13 december, senast klockan 05:30, är nästa omläggning av E45 mellan Lilla Bommen och Falutorget – i riktning mot Falutorget – genomförd. Detta innebär att trafikanterna österut leds genom det norra röret i Gullbergstunneln och därmed slipper trafiksignalerna vid Stationsmotet och Falutorget.

Samtidigt försvinner möjligheten för trafiken från Kämpegatan att köra ut direkt på E45 österut. I stället får dessa trafikanter köra över Stationsmotet och vidare via Gullbergsvassgatan och Falutorget för att komma ut på E45 österut.
Kommer du från Centralenområdet och ska mot E6 söderut eller E20 kan du använda den nya direktpåfarten från Gullbergsvass. På så sätt slipper du att köra omvägen via Falutorget.