Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad händer i Gullbergstunneln just nu?

Just nu pågår ett intensivt arbete i Gullbergstunneln för att testa olika funktioner i tunneln. Det gäller framförallt det norra tunnelröret som planeras öppna för trafik i november 2019.

Normalt sker det färre olyckor i tunnlar än på det övriga vägnätet. Men en olycka inne i en tunnel kan vid svåra omständigheter få stora konsekvenser. Därför har Trafikverkets tunnelsystem omfattande säkerhetssystem. Dessa testas nu innan planerad trafiköppning i det norra tunnelröret.

- Det är ett omfattande arbete som pågår och olika former av tester och simuleringar görs nu, säger Daniel Strömberg, projektledare installation. Samtliga system provas först på fabrik efter tillverkning, sedan testas de också efter montage i tunneln så att de uppfyller de krav som är ställda.

Utrustningen och installationerna besiktigas  så att de överensstämmer med förfrågningshandlingen och de standarder som tagits fram vid upphandling.  Detta arbete görs gemensamt med entreprenör och beställare engagerade.

Säkerheten i Gullbergstunneln

I tunneln installeras belysning, kameror, ventilationssystem och skyltar. Totalt är det cirka 770 belysningsarmaturer varav omkring 300 är för effektbelysning. Effektbelysningen används för att belysa olika platser eller funktioner i tunneln. För att föra luften framåt, i trafikens riktning, installeras 31 fläktar i tunneltaket.Gullbergstunneln är 400 meter lång och har två parallella tunnelrör där trafiken går i en riktning i varje tunnelrör. På så sätt minimerar vi de risker som kan uppstå vid mötande trafik.

Trots att vi utformar Gullbergstunneln på det sättet så kan fortfarande olyckor inträffa. Vid en eventuell olycka så ska det gå snabbt att ta sig ut ur tunneln, även för personer med funktionsnedsättning. Det är även viktigt att räddningstjänst, vägassistans och ambulans kan ta sig in i tunneln på ett enkelt sätt. För att underlätta utrymningen och räddningsinsatser använder vi det parallella tunnelröret.

Några av säkerhetsåtgärderna i tunneln:

  • Utrymningsvägar var 100:e meter i huvudtunnlar och var 150:e meter i på- och avfartstunnlar
  • Två körfält i vardera tunneln, ingen mötande trafik
  • Tunneln är övervakad dygnet runt, bl.a. med kameror
  • Ventilationen för luften framåt i trafikens riktning
  • Luftutbyte sker på flera ställen för att bl.a. undvika att eventuella brandgaser sprids i hela tunneln
  • Fast brandbekämpningssystem för att begränsa brandutveckling