Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto:Trafik Göteborg

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gång- och cykelbanan över E45 Götaleden vid Falutorgsmotet stängs vecka 22

Gång- och cykelbanan över E45 Götaleden vid Falutorgsmotet stängs under vecka 22

Gång- och cykelbanan sträcker sig över den pågående byggnationen av Falutorgsmotet, och är en viktig förbindelse för gående och cyklister mellan Gullbergsvass och Gullbergsstrand.

Passagen uppe på Falutorgsbron hålls stängd den 25-31 maj. Under tiden hänvisas gående och cyklister till överfarterna som finns vid Stationsmotet eller ovanpå Götatunnelns mynning. Orsaken till stängningen är att beläggningsarbeten ska utföras uppe på Falutorgsbron, vilket är en del av slutarbetena inför Falutorgsmotets öppnande i slutet av sommaren.

Gång- och cykeltrafik hänvisas under avstängningen till överfarter vid Stationsmotet eller ovanpå Götatunnelns mynning, se karta här.