Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gullbergsmotet klart – färdigställande av ytor återstår

Nu är Gullbergsmotet klart och trafikeras fullt ut. Gullbergsmotet ingår som en del i projekt E45 Lilla Bommen- Marieholm och syftet är att förbättra trafikflödet i området och anpassa motet till den nya Marieholmstunneln, som blir klar senare i år.

Det som återstår nu är att färdigställa grönytor, återställa träd och plantera nya träd för att området runt omkring ska bli helt klart. Trängselskattportaler och skyltportaler ska också sättas upp och vägbommar som ska kunna stänga påfarten till Tingstadstunneln.

Varför har Gullbergsmotet byggts om?
Idag leder ett flertal större vägar in till Gullbergsmotet, vilket skapar trafikflöden som är mycket högre än vad Tingstadstunneln klarar av. Som en följd av detta pågår byggandet av Marieholmstunneln, som bland annat ska avlasta Tingstadstunneln. Nya leder och förbindelser medför att trafik måste ledas om på andra sätt från Gullbergsmotet. När allt är klart blir trafiksystemen bättre och ska kunna klara av det höga trafikflödet i området på ett bra sätt.

Vilka åtgärder har genomförts i Gullbergsmotet?
Bron i Gullbergsmotet har bytts ut mot en ny och bredare bro, vilket möjliggör ett extra körfält i varje riktning. Dessutom har åtgärder gjorts för att effektivisera trafiksystemen i Gullbergsmotet, så som att ta bort trafikljus och leda om trafiken. Eftersom området är byggt på sankmark har även sättningsreducerande åtgärder genomförts. Det innebär att pålar har slagits ner i marken för att stabilisera jorden vid motet.