Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Geotekniska utmaningar kräver korta schakt- och gjutetapper

Simon Hulander, projektledare, berättar om pågående arbete och utmaningar i projektets slutfas.

1 Hur går arbetet i Gullbergstunneln?

Vi schaktar för kvarstående bottenplattor samt gjuter vissa delar av södra tunnelröret. Även invändiga installationer pågår parallellt med byggnationen.

2. Vilka är utmaningarna så här i slutfasen?

Det är ett fortsatt trångt arbetsområde och stora geotekniska utmaningar vid kvarstående schakter för södra tunnelröret. Detta kräver korta schakt- och gjutetapper för att upprätthålla säkerheten och kvaliteten i återstående etapper.

3. När beräknas Gullbergstunneln vara helt klar?

Under våren 2021 beräknas hela tunneln öppna för trafik

4. Vad händer i de andra delarna av projektet?

Gullbergsmotet är i princip färdigställt även om visst arbete kvarstår med återställning i slänter samt montage av skyltportaler. Vid Falutorget pågår arbetet med anslutningar till nya bron och vi siktar på att öppna denna överfart för biltrafik under augusti månad i år.

5. På vilket sätt kommer det att märkas i Göteborg när projektet är klart?  

När allt blir klart försvinner en barriär till vattnet och ytan ovanpå tunneln kan användas för stadsutveckling. På så sätt blir området också mer tillgängligt för cyklister och fotgängare.

Det blir också ett bättre flöde i trafiken och trafiksäkerheten på förbättras, bland annat genom att plankorsningen vid Falutorget försvinner