Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu är vi i slutfasen med gjutningar i Gullbergstunneln och Falutorgsmotet öppnar efter sommaren

Nu görs gjutningar och asfaltering inför slutfasen av Gullbergstunneln. När de sista delarna av tunneln är färdiga kvarstår installationer och tester innan tunneln öppnar upp för trafik under våren 2021.

Ett intensivt arbete pågår just nu i både Gullbergstunneln och Falutorgsmotet. Sista valvgjutningen av södra tunnelröret görs i veckan, armering och gjutning av väggar för avfartsramp mot centralen har startat  och kakling i tunneln pågår. Mönsterplåtar i nedsänkningen monteras och portaler, skyltar och räcken kommer på plats.

Minskad barriäreffekt och ökad stadsutveckling

När delar av E45 sänks ner och däckas över frigörs centrala ytor för kommande stadsutveckling för boende, handel och kultur samt lämnar utrymme för fler gröna ytor mitt i staden. Stadsmiljön förbättras tack vare minskat buller och färre luftburna föroreningar ovanför tunneln. Återställning av arbetsområdet har redan påbörjats och under våren har nya träd planterats. Göteborgs Stad ansvarar för planeringen av den framtida stadsutvecklingen.

Ökad trafiksäkerhet genom planskild korsning vid Falutorget

Ombyggnaden av E45 omfattar också två nya mot vid Kämpegatan och Falutorget. Motet vid Kämpegatan, Stationsmotet, är färdigbyggt, men trafikeras fullt ut med alla anslutningar först till våren 2021. Falutorgsmotet byggs om till en planskild korsning där trafiken kan passera på olika nivåer vilket ökar trafiksäkerheten och underlättar trafikflödet. Falutorgsmotet kommer att trafikeras i augusti 2020, vilket innebär att Falutorgskorsningen öppnar igen efter att ha varit stängd i ca 1,5 år.  Trafiksituationen för alla som skall till Gullbergsstrand och Marieholm förbättras betydligt. Det innebär också att  en av Göteborgs mest olycksdrabbade korsningar numera är planskild med ökad trafiksäkerhet som följd.

När Falutorgsmotet öppnar i augusti och trafiken läggs om har vi kommit till det sista trafikskedet innan hela projektet E45 Lilla Bommen- Marieholm är klart. Hur man tar sig fram i augusti kommer ni snart att kunna se här på webben och på www.trafikgoteborg.se. Vi uppdaterar löpande med information.