Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sista pålen är slagen

Nyligen slogs den sista pålen i hela projektet E45 Lilla Bommen- Marieholm. Totalt har det i projektet slagits cirka 25 mil pålar, varav 3000 pålar endast för tunnelkonstruktionen, där varje påle är cirka 65 meter lång.

Utmaningar med pålning i centrala Göteborg
Under byggtiden har en utmaning med att påla varit att det finns gamla grundläggningar/pålar från tidigare byggnationer som gjort att projektet har fått anpassa pålningen. Även den stora mängd pålar som har använts och samtidig pålning av flera angränsande projekt har lett till en risk att påverka befintliga byggnader eller konstruktioner i närheten.  Detta har krävt en kontinuerlig samordning och kontroll för att undvika skador eller stopp i produktionen.

Det ligger noggranna stabilitetsberäkningar till grund för projekteringen och säkerhetsmarginalerna i dessa är betryggande så vi är säkra på att stabiliteten håller. Eftersom nya kvarter planeras att byggas ovanpå Gullbergstunneln har pålningen varit extra omfattande, så att tunnelväggar och grundbalkar kan bära lasten från kommande byggnation.

Hur väljer man påltyp?
Beroende på typ av byggnation, markens förutsättningar och bärförmåga samt beaktning av omgivningen, finns ett antal olika typer av pålningsmetoder och material att välja mellan. I projektet har olika påltyper använts vid Gullbergstunneln och Falutorget.

Kohesionpålar vid djup pålning
Vid Gullbergstunneln har kohesionspålar använts. Kohesionspåle används när man inte kan slå pålen ända ner till berget. Pålen överför kraft genom kohesion (friktion) från pålens yta till leran. I marken där Gullbergstunneln byggs är djupet till berget cirka 100 meter. Därför har denna typ av påle valts.  Denna typ av pålar kan användas i de flesta jordar. De är lätta att skarva om man behöver öka pålens längd, vilket är att föredra när man behöver påla djupt.

Spetspålar vid pålning ner till berg
Vid byggnationen av Falutorgsmotet, som också ingår i projektet, används spetsburna pålar som är cirka 40-45 meter långa. Dessa pålar slås ned till berg, här är djupet till berget cirka 40 meter och därför har denna påltyp valts här. På så sätt får man en stabil konstruktion eftersom lasten överförs via pålen, direkt till berggrunden.