Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Full aktivitet i södra tunnelröret

Just nu pågår ett intensivt arbete i Gullbergstunnelns södra rör. Schakt- och gjutningsarbeten görs etappvis och inne i tunneln genomförs installationer.

En del av det södra tunnelröret byggdes samtidigt som det norra röret, vilket blev klart i höstas och som trafikeras sedan slutet av oktober 2019.  Under 2020 pågår arbetet med att färdigställa det södra tunnelröret, det handlar om sträckan från Stadstjänarebron och ett par hundra meter österut. Installationer i tunneln pågår i den del som är färdiggjuten. Installationerna omfattar belysning,  elsystem och även förberedelser för fläktsystem. Det innebär att en stor mängd kabeldragningar görs just nu. Totalt kommer det att finnas 1600 meter kabelstege (där man hänger kablar) i båda rören.

Gullbergsmotet har öppnat och Falutorgsmotet trafikeras efter sommaren.
Gullbergsmotet har nu öppnat alla av- och påfarter. Sist ut var påfarten från E6 till E45 österut. Det återstår dock en del återställningsarbeten, till exempel ska det planteras träd och en del efterarbeten pågår en bit in på 2020.

I sommar planeras Falutorgsbron samt några av dess tillhörande av- och påfarter att öppna för trafik, även för bilister. Det innebär att vi då går in i ännu ett nytt trafikskede, vilket kommer att avlasta de nu högt belastade infarterna som finns i Gullbergsvassområdet.

Sista delarna läggs på plats-våren 2021 blir Gullbergstunneln helt klar

Det märks att vi närmar oss slutspurten i projektet och det jobbas intensivt på alla fronter för att få allt klart i tid och samordna med andra projekt som bygger i närheten. Allt för att det ska vara möjligt att ta sig fram under byggtiden och för att vi ska hålla den tidsram som vi har satt. När Gullbergstunneln blir helt klar och även det södra tunnelröret tas i bruk, våren/sommaren 2021 försvinner trafiksignalerna vid Stationsmotet för västergående trafik, vilket underlättar flödet i trafiken.