Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Var med och tyck till om cykelbanorna i området Lilla Bommen-Gullbergs Strand-Centralen

Sedan maj 2019 har projekt E45 Lilla Bommen- Marieholm, Trafikverket, tillsammans med projekt Hisingsbron på Göteborgs Stad, startat en cykelreferensgrupp.

Syftet med gruppen är att med hjälp av stadens cyklister se till att cykelbanorna håller god kvalitet under byggtiden kopplat till säkerhet, trygghet och orienterbarhet. Synpunkter som kommer in ska hjälpa båda projekten att enklare uppmärksamma och genomföra åtgärder där det är möjligt. Exempelvis om det befinner sig farliga föremål eller liknande på cykelbanan eller om skyltningen är svår att förstå och kan förbättras. De synpunkter vi får in, hjälper oss att genomföra åtgärder där det är möjligt.

Ambitionen är att hålla cykelreferensgruppen levande till dess att båda projekten är färdigställda.

De som deltar i cykelreferensgruppen cyklar nästan dagligen till jobbet och har sin målpunkt i området Lilla Bommen-Gullbergsstrand. Förhoppningen är att skapa en fortsatt god dialog och bra förutsättningar för cyklister i området.

För att delta i cykelreferensgruppen behöver man cykla i området Lilla Bommen-Gullbergs Strand-Centralen i stort sett dagligen och gärna under hela året.

Vill du vara med?

Skicka ett mail till cyklaunderbyggtid@trafikverket.se där du anger vilken väg du brukar cykla och hur ofta. Du får ett mail som bekräftar ditt deltagande och instruktioner om hur du rapporterar dina synpunkter.