Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hallå där, Simon Hulander, projektledare

Nu är hela Gullbergstunneln färdigbyggd, snart öppnar alla delar för trafik. Möt Simon Hulander, som varit med sedan starten 2016.

Hur känns det nu när Gullbergstunneln snart är klar?

Det känns som en viktig pusselbit i trafiknätet äntligen kommer på plats. Det är roligt att kunna konstatera att vi ser ut att nå både våra projektmål och ekonomiska mål. Samtidigt kommer jag såklart att sakna de medarbetare som lämnar projektet nu i avslutningsfasen.

Har du varit med i projektet från början till start?

I stort sett, jag har varit med sedan 2016 då huvudentreprenaden startade.

Vilka har varit de största utmaningarna i projektet?

De 3 största utmaningarna har varit:

  • Geotekniken och den hantering det inneburit att bygga komplexa konstruktioner i Göteborgsleran
  • Hantering av pågående trafik längs E45 med cirka  50 000 bilar per dygn med bibehållen säkerhet för både trafikanter och byggpersonal
  • Samordning med angränsande projekt i Centralenområdet för att få till allt från tidplaner, byggordning, delade arbetsområden och trafiklösningar.

Vad har varit mest spännande/roligast?

Samverkan både inom projektet och med angränsande aktörer för att få till en så bra anläggning som möjligt och skapa förutsättningar att göra denna del av staden ännu attraktivare och tillgängligare.

Vad kostar projektet?

Drygt 2 miljarder kr (då omfattas även nedsänkningen, Falutorget och en ny bro vid Gullbergsmotet)

Vilken är nyttan med projektet?

Projektet skapar förutsättningar för anslutningar till Hisingsbron och Marieholmstunneln, trafiksäkerheten förbättras, köerna minskar, samt inte minst skapas möjligheter för kommande stadsutveckling. Det är Göteborgs stad som ansvarar för planeringen av byggnationen ovanpå tunneltaket och i närområdet.

Hur planeras säkerheten i tunneln, till exempel vid olycka eller översvämning?

För oförutsedda händelser finns åtgärdsplaner som styr avstängningsbommar, omställningsbar vägvisning, larm, utrymningsvägar m.m. Översvämningar hindras då vi höjt driftsnivån till minst +2,8 (högsta högvattennivå) med möjlighet att höja den till +3,8. För att hantera kraftiga regn har tunneln flera separata pumpstationer och vattenmagasin med tillhörande reningsanläggning.

På vilket sätt bidrar projektet till ökad trafiksäkerhet?

Vi har byggt två nya planfria trafikplatser, Falutorgsmotet och Stationsmotet. Framförallt var den tidigare korsningen i Falutorget olycksdrabbad och här har vi nu byggt bort de största riskerna. Även för gångare och cyklister blir passager mellan centrum och Gullbergstrandområdet fler och säkrare.


När öppnar tunneln så att man kan köra där?

Påsläpp av trafik blir under vecka 11, förberedande arbeten påbörjas på måndag den 15 mars och den 19 mars räknar vi med att Gullbergstunneln och Stationsmotet ska vara helt öppna i den permanenta trafiklösningen.


Kommer köerna i området att upphöra nu?

Köerna kommer sannolikt minska, men det pågår fortfarande stora projekt i Centralenområdet bland annat Hisingsbron och Västlänken som kommer ha tillfälliga trafikföringar ett tag till. Det påverkar trafikflödet och medför att den fulla effekten kanske inte blir förrän till sommaren 2021.


Vilket projekt kommer du att jobba med nu när Gullbergstunneln är klar?

Det kvarstår en del dokumentation och överlämningar till de förvaltande organisationerna, så projektet kommer leva kvar ett tag till även när trafiken blir påsläppt. Men jag är involverad i några andra projekt bland annat kring Masthuggskajen.