Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Kasper Dudzik

Vad har hänt i området runt Gullbergstunneln sen vi öppnade för trafik?

Trafiken i Gullbergstunneln rullar sedan i våras, vad har hänt sedan dess? Simon Hulander, projektledare på Trafikverket ger en uppdatering av läget.

Vad har hänt sedan tunneln öppnade för trafik?

Nu har även ytorna i anslutning till nedsänkningen och tunneln hunnit bli klara, liksom den nya Hisingsbron som är färdigställd av Göteborgs stad. Kopplingar mot nya Hisingsbron har öppnat, både för bil och gång- och cykeltrafik.

Simon Hulander, projektledare Trafikverket. Foto: Kasper Dudzik 

Hur har det fungerat med trafiken?

Det har fungerat bra med trafiken, men vi har kanske inte kunnat se full effekt ännu. Falutorgsmotet och Stationsmotet har öppnat helt, men ett västergående körfält genom Gullbergstunneln har behövt hållas stängt på grund av  Västlänkens pågående avstängning i Götatunneln. Bägge körfälten öppnas när förstärkningsarbetet i Götatunneln blir färdigställt. 

Kommer vi att se någon ytterligare effekt i trafiken när Götatunneln öppnar fullt ut igen?

Ja, den västergående trafiken kommer helt klart att flyta på bättre. Samtidigt pågår det fortfarande stora projekt i Centralenområdet och fler och fler har nu börjat åka till sina kontor nu, när Coronaläget har förbättrats. Så lite svårt är det förstås att säga hur det kommer att bli. Men enligt våra trafikanalyser ska det fungera bra.

Vad händer med ytan ovanpå Gullbergstunneln?

Göteborgs Stad fortsätter planeringen av exploateringen ovanpå tunneln. Tanken är att det ska byggas bostäder, restauranger, verksamhetslokaler och kontor. 

Kommer det att hända något mer framöver i projekt E45 Lilla Bommen-Marieholm

Nej, nu är vi klara med vårt arbete. Det enda som återstår är några enstaka små besiktningsåtgärder samt att komma i mål med överlämnandet till de förvaltande organisationerna. Det är många som har varit involverade och bidragit till att vi har kunnat bli klara i tid, det har varit väldigt roligt och utvecklande att jobba i projektet. Nu tar Göteborgs stad över stafettpinnen.

Ovanpå Gullbergstunnelns tak planerar Göteborgs stad att utveckla området. Foto:Kasper Dudzik